THÔNG BÁO TỪ CPMU

Rút vốn ngoài nước kế hoạch 2020 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 20/12/2020
Lập báo cáo tình hình thực hiện các tiểu dự án phục vụ đoàn hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của WB 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn Giám sát Độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả Kiểm toán Nội bộ) 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Đoàn công tác Hỗ trợ Kỹ thuật Dự án WB8 10/09/2020
Cung cấp tài liệu cơ sở lập kế hoạch đầu tư công tiểu dự án WB8 22/08/2020

Họp khởi động Đoàn Hỗ trợ thực hiện, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
07/04/2021
Sáng ngày 05/4/2021, tại trụ sở Ngân hàng Thế giới, Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã họp khởi động Đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới.

ĐOÀN CÔNG TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN WB8 CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
20/11/2020

THẢO LUẬN VÀ HỌP TRỰC TUYẾN

Thảo luận Zoom Meeting E-Meeting Zoom
The KẾT QUẢ THỰC HIỆN chart showing Tổng mức đầu tư series, Lũy kế giải ngân từ đầu dự án series, KH vốn 2020 được giao series, Lũy kế giải ngân từ đầu năm series.

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN THEO TMĐT VÀ GIẢI NGÂN

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
ĐƯTƯ 
ĐƯĐP 
Tổng 
Tổng mức đầu tư9,3381914399,968
Lũy kế thanh toán3,315853673,767
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)36448438
KH vốn 2020 được giao2,221271062,354
Lũy kế thanh toán từ đầu năm1,575431421,760
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)7115713475

TỔNG HỢP VỐN DỰ ÁN THEO CÁC HỢP PHẦN

Đơn vị tính:USD,SDR: Triệu; VNĐ:Tỷ
Hợp phần/Đơn vị 
WB 
Đối ứng 
Tổng cộng 
SDR 
USD 
VNĐ 
USD 
VNĐ 
USD 
VNĐ 
Cộng toàn dự án303.8415.09,33828.0630443.09,968
Hợp phần 1284.4388.58,74123.5529412.09,270
Các Tỉnh258.1352.57,93119.5439372.08,370
Bộ NN&PTNT26.436.08104.09040.0900
Hợp phần 213.618.54171.94320.4460
CPMU5.17.01581.4328.4190
Bộ TN&MT5.77.81740.368.0180
Bộ công thương2.73.8840.364.090
Hợp phần 35.88.01792.65910.6238
CPMU5.88.01792.65910.6238

TÌNH HÌNH ĐẤU THẦU TRAO HỢP ĐỒNG

Các hoạt động 
Tổng cộng 
Xây lắp 
Tư vấn 
Hàng hóa 
Tổng cộng6461275163
Đã trao HĐ504984042
Đã hoàn thành299222761
Đang thực hiện205761281
Chưa trao HĐ142291121
Đang lựa chọn NT253220
Chưa lựa chọn NT11726901

LIÊN KẾT

CƠ SỞ DỮ LIỆU AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA

©:Copyright: Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com