Ngôn ngữ

THÔNG BÁO TỪ CPMU

Quyết định của Chủ tịch nước Số 765/QĐ-CTN, Hà Nội, ngày 30/06/2022 12/08/2022
Công điện khẩn 11/08/2022
Công văn số 620/CPO-TCKT ngày 27/05/2022 Về việc thời hạn giải ngân vốn nước ngoài dự án WB8 02/06/2022
Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8, từ 05-18 tháng 05 năm 2022 18/04/2022
Công văn số 411/CPO-WB8 ngày 13 tháng 04 năm 2022 18/04/2022

Họp khởi động trực tuyến Đoàn Hỗ trợ thực hiện dự án, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
17/12/2021
Ngày 13/12/2021, Đoàn hỗ trợ thực hiện dự án (Implementation Support Mission - ISM) của Ngân hàng Thế giới (WB) đã có buổi họp khởi động trực tuyến với các đơn vị thực hiện dự án.

Vĩnh Phúc: nhiều hồ đập đang mất an toàn!
19/11/2021
Thời gian xảy ra mưa, lũ phần lớn vào ban đêm, độ cảnh giác của người dân xuống thấp. Nếu xảy ra sự cố vỡ đập rất khó xử lý và ứng cứu kịp thời.

THẢO LUẬN VÀ HỌP TRỰC TUYẾN

Thảo luận Zoom Meeting E-Meeting Zoom
The KẾT QUẢ THỰC HIỆN chart showing Tổng mức đầu tư series, Lũy kế giải ngân từ đầu dự án series, KH vốn 2021 được giao series, Lũy kế giải ngân từ đầu dự án series.

PHÂN BỔ NGUỒN VỐN THEO TMĐT VÀ GIẢI NGÂN

Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
ĐƯTƯ 
ĐƯĐP 
Tổng cộng 
Tổng mức đầu tư9,3381914399,968
Lũy kế thanh toán4,793853675,245
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)51448453
KH vốn 2021 được giao2,33833632,434
Lũy kế thanh toán từ đầu năm1,6123111,626
Tỷ lệ thanh toán 2021/KH vốn (%)6991767

TỔNG HỢP VỐN DỰ ÁN THEO CÁC HỢP PHẦN

Đơn vị tính:USD,SDR: Triệu; VNĐ:Tỷ
Hợp phần/Đơn vị 
WB 
Đối ứng 
Tổng cộng 
SDR 
USD 
VNĐ 
USD 
VNĐ 
USD 
VNĐ 
Cộng toàn dự án303.8415.09,33828.0630443.09,968
Hợp phần 1284.4388.58,74123.5529412.09,270
Các Tỉnh258.1352.57,93119.5439372.08,370
Bộ NN&PTNT26.436.08104.09040.0900
Hợp phần 213.618.54171.94320.4460
CPMU5.17.01581.4328.4190
Bộ TN&MT5.77.81740.368.0180
Bộ công thương2.73.8840.364.090
Hợp phần 35.88.01792.65910.6238
CPMU5.88.01792.65910.6238

TÌNH HÌNH ĐẤU THẦU TRAO HỢP ĐỒNG

Các hoạt động 
Tổng cộng 
Xây lắp 
Tư vấn 
Hàng hóa 
Tổng cộng6761485226
Đã trao HĐ5501264186
Đã hoàn thành340622771
Đang thực hiện210641415
Chưa trao HĐ126221040
Đang lựa chọn NT243210
Chưa lựa chọn NT10219830

LIÊN KẾT

CƠ SỞ DỮ LIỆU AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com