Ngôn ngữ

Hoạt động của Đoàn tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3 (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) tháng 7/2020

Ngày 20/7/2020 Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Đơn vị tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các Ban quản lý tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh (PPMU) trong khoảng thời gian từ ngày 20/07/2020 - 31/07/2020 để (i) Thu thập, rà soát thông tin để giám sát độc lập hoạt động của PPMU liên quan đến dự án WB8, bao gồm: Quản lý thực hiện dự án, quản lý chính sách an toàn môi trường-xã hội, quản lý đấu thầu, quản lý tài chính, quản lý thi công và giám sát hiện trường, kiểm toán nội bộ; (ii) Hướng dẫn PPMU thực hiện kiểm toán nội bộ và tăng cường năng lực cho nhân sự của PPMU theo các lĩnh vực nêu trên; (iii) Hướng dẫn PPMU cập nhật tình hình thi công trên công trình qua hệ thống Geo-Tagging; và (iv) Hướng dẫn PPMU và các bên liên quan thực hiện chính sách an toàn môi trường, xã hội và chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu của dự án.

Đến nay, Đoàn đã đến một số tỉnh với kết quả kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ tương đối đầy đủ, sắp xếp khoa học. Nội dung hồ tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Ngân hàng Thế giới (WB) và Pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một số hồ sơ và một số nội dung cần bổ sung/chỉnh sửa, đã được Đoàn nhắc nhở và hướng dẫn. Trên công trường các đơn vị đang hăng say triển khai thi công đạt chất lượng và đạt tiến độ vượt lũ năm 2020.

Công trường hồ Cây Sung, tỉnh Khánh Hòa

Công trường hồ Láng Nhớt, tỉnh Khánh Hòa