Ngôn ngữ

Tư vấn PIC hỗ trợ đánh giá các hồ chứa nước cần Nâng cao khả năng chống lũ

Trong khuôn khổ dự án WB8, nhiệm vụ Nâng cao khả năng chống lũ cho các hồ chứa lớn là một trong những hoạt động trọng tâm của dự án. Đối với các hồ chứa nước có dung tích lớn không có các hiện tượng hư hỏng về kết cấu, sạt lở, xói mòn bề mặt hoặc nứt thân đập, thấm qua thân và nền đập ở mức cho phép, nhưng cần rà soát, đánh giá khả năng xả lũ để có các biện pháp nâng mức đảm bảo an toàn về mặt chống lũ nhất là trong điều kiện thời tiết biến đổi bất thường hiện nay.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) đã cử đoàn Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực công trình thủy lợi, thủy văn, địa kỹ thuật đi công tác thực địa và làm việc với các đơn vị quản lý 9 hồ chứa nước có dung tích lớn: Suối Nứa tỉnh Bắc Giang, Bỉnh Công tỉnh Thanh Hóa, Bầu Đá tỉnh Nghệ An, An Mã tỉnh Quảng Bình, Hòa Mỹ tỉnh Thừa Thiên Huế, Di Lăng tỉnh Quảng Ngãi, Ia M Lá tỉnh Gia Lai, Hội Sơn tỉnh Bình Định và Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa trong khoảng thời gian từ ngày 20/07/2020 - 26/07/2020 để: (i) Đánh giá hiện trạng công trình; (ii) Đưa ra các phương án thiết kế nâng cao khả năng chống lũ cho từng hồ; (iii) Đánh giá lựa chọn phương án tuyến công trình và chuẩn bị báo cáo theo yêu cầu của dự án.

Đến nay mùa mưa lũ đang đến gần, Đoàn đã có các đánh giá về khả năng vận hành xả lũ tại các hồ đang còn tốt trong diến biến thời tiết bình thường, nhưng kiến nghị cần đầu tư nâng cấp để đảm bảo an toàn về khả năng chống lũ theo các khuyến nghị của Hội đập lớn Thế giới (ICOLD) đáp ứng trong diễn biến thời tiết bất thường những năm gần đây và có thể cực đoan ở những năm tiếp theo.

 

 

Hiện trạng Tràn xả lũ hồ Hội Sơn, tỉnh Bình Định

 

 

 

Hiện trạng Tràn xả lũ hồ An Mã, tỉnh Quảng Bình