Ngôn ngữ

Đoàn Chính sách an toàn (Dự án WB8) tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công xây lắp, giải ngân vốn đầu tư xây dựng các công trình ngành Thủy lợi, trong đó cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng; Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã được Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử Phòng Môi trường – Tái định cư và 02 Đơn vị tư vấn: Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) là Liên danh ICT+BETS+PACO và Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An (PPMU) trong khoảng thời gian từ ngày 03/09/2020 - 05/09/2020 để (i) rà soát tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các Tiểu dự án WB8 tỉnh Nghệ An, bao gồm: Giám sát thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo chính sách an toàn xã hội; (ii) Hướng dẫn PPMU thực hiện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc gặp phải (nếu có).

Đến nay, Dự án WB8 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được phê duyệt đầu tư nâng cấp 33 hồ chứa nước. Đoàn đã đến giám sát và xác nhận: có 01 hồ chứa nước Khe Gang đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 14 hồ chứa nước đang thi công xây lắp và 18 hồ chứa nước đang tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đoàn đã làm việc với các cơ quan đơn vị địa phương và người dân; kịp thời nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hướng dẫn PPMU cập nhật và thực hiện đúng quy định của Luật pháp Việt Nam và quy định của Ngân hàng Thế giới.