Ngôn ngữ

Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Thế giới làm việc với Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ 14-18/9/2020

Nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Dự án WB8 đặc biệt là công tác giải ngân và tháo gỡ các vấn đề khó khăn vướng mắc, Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới cùng với Ban CPO và Tư vấn thực hiện dự án (PIC) đã tới thực địa và làm việc với một số tiểu dự án (TDA) của các tỉnh thuộc dự án WB8: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang và Hà Giang từ ngày 14 đến ngày 18/9/2020. Tại các TDA nhiều nội dung đã được trao đổi, hướng dẫn, làm rõ như: Thủ tục hiến đất, lập báo cáo RAP thuộc chính sách an toàn xã hội; Kiểm tra hậu tuyển các gói thầu do TDA thực hiện; Xem xét nội dung đề xuất điều chỉnh trong quá trình thi công; Các vấn đề về giám sát thi công trên công trường-yêu cầu về kỹ thuật, thủ tục và an toàn trong thi công.v.v.

Tại thực địa, Đoàn đã ghi nhận những khó khăn về tình hình thời tiết cực đoan tại Tuyên quang và Hà Giang. Việc mưa liên tục và kéo dài trong nhiều tháng cùng với các quy định về phòng chống dịch bệnh từ đầu năm đã ảnh hưởng đến triển khai thực hiện dẫn đến tỷ lệ giải ngân còn thấp. Tại hiện trường, Đoàn đã có ý kiến hỗ trợ các Ban QLDA về thủ tục điều chỉnh một số hạng mục xây lắp do thay đổi tại hiện trường cũng như các thủ tục triển khai bổ sung danh mục hồ chứa cho tiểu dự án. Trong suốt quá trình làm việc tại thực địa, các Ban QLDA đã phối hợp tích cực làm việc với Đoàn, tiếp thu các nội dung đóng góp, hỗ trợ và cam kết sẽ nỗ lực cao nhất khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ dự án.  

(Một số hoạt động của Đoàn xem ảnh kèm theo).

 

 

 

Thi công đập Suối Lạnh – Thái Nguyên (đang thi công 9-2020)