Ngôn ngữ

Đoàn công tác thu thập thông tin phục vụ thực hiện gói thầu C2-MARD-CS8.5: Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu đập đất vừa và nhỏ

Trong khuôn khổ Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (Ban CPO) đã huy động đơn vị tư vấn (Viện Thủy công) thực hiện dịch vụ tư vấn gói thầu “C2-MARD-CS8.5: Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu đập đất vừa và nhỏ”. Để sản phẩm tư vấn phù hợp với thực tiễn và có tính ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý an toàn đập, Ban CPO đã cử đơn vị tư vấn đăng ký và đến làm việc với các đơn vị liên quan thuộc Sở NN&PTNT Thanh Hóa (Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cẩm Thủy). Với kết quả làm việc như sau:

I. Họp với đơn vị liên quan thuộc Sở NN&PTNT Thanh Hóa

- Nội dung làm việc:

  • Giới thiệu về mục đích, nội dung chuyến công tác;
  • Phỏng vấn, thu thập thông tin về hiện trạng hồ chứa trên địa bàn tỉnh do các đơn vị quản lý;
  • Thu thập các hồ sơ thiết kế, sửa chữa nâng cấp hồ chứa vừa và nhỏ có hiện tượng thấm liên quan đến kết cấu tiêu thoát nước mái hạ lưu đập.
  • Thực địa một số đập có hiện tượng thấm.

Hình 1. Trao đổi thông tin tại công ty TNHH một thành viên Sông Chu

Hình 2. Trao đổi thông tin tại Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa

Hình 3. Trao đổi thông tin tại phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Lộc

Hình 4. Trao đổi thông tin tại phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Lộc

II. Đi thực địa tìm hiểu thực tế một số hồ đập

- Hồ Đồng Bể, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Công ty TNHH một thành viên Sông Chu quản lý. Hồ được nâng cấp sửa chữa chống thấm thân đập bằng khoan phụt xi măng 2 hàng vào năm 2018. Trên thân đập lắp đặt hệ thống 18 giếng quan trắc, bao gồm 06 giếng quan trắc chuyển vị và 12 giếng quan trắc thấm. Đỉnh đập được bảo vệ bằng bê tông cốt thép, mái đập thượng lưu được bảo vệ bằng tấm bê tông cốt thép, mái hạ lưu có hệ thổng rãnh tiêu thoát nước và trồng cỏ bảo vệ. Kết cấu thoát nước mái hạ lưu là lăng trụ đá. Hiện tại, mái đập không quan sát thấy hiện tượng thấm