Ngôn ngữ

Hồ Tả Trạch - phòng tuyến cắt lũ hiệu quả, giảm ngập lụt vùng hạ du

Nhờ vận hành điều tiết nước hiệu quả, "đại công trình” hồ Tả Trạch đã góp phần đắc lực trong công tác cắt lũ cho vùng hạ du lưu vực sông Hương.