Ngôn ngữ

Đoàn công tác giám sát độc lập làm việc tại 09 tỉnh thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

Thực hiện việc giám sát định kỳ toàn bộ các hoạt động của dự án, Ban quản lý Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã cử Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS - CENCO tới làm việc tại 09 tỉnh vùng dự án từ ngày 19-30/10/2020, bao gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Đắk Lắk, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình, Vĩnh Phúc.

 Mục tiêu chính của Đoàn giám sát là nhằm giám sát hoạt động của các PPMU liên quan đến: Quản lý thực hiện dự án, quản lý chính sách an toàn môi trường-xã hội, quản lý đấu thầu, quản lý tài chính, quản lý thi công và giám sát tại hiện trường, kiểm toán nội bộ. Trong quá trình giám sát, Tư vấn ISC sẽ đồng thời tăng cường năng lực, hướng dẫn PPMU và các bên liên quan trong các lĩnh vực nêu trên.

 Trong tuần làm việc đầu tiên từ ngày 19-23/10/2020, Đoàn giám sát đã làm việc tại 05 tỉnh: Kon Tum, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc. Đoàn đã đi thực địa và giám sát hiện trường 14 hồ đập tại 05 tỉnh và làm việc với các bên liên quan, bao gồm: Nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát thi công, UBND các xã và người bị ảnh hưởng của dự án.

http://cpo.vn/Uploads/2020/10/4/23/7.png

Ảnh 1: Đi thực địa tại hồ C19, xã Ea Riêng, huyện M’Drak, tỉnh Đắk Lắk

 

http://cpo.vn/Uploads/2020/10/4/23/6.png

 Ảnh 2: Họp tổng kết với PPMU Bắc Giang

 Theo báo cáo nhanh của Đơn vị tư vấn, nhìn chung chính quyền địa phương và người dân ủng hộ việc cải tạo/sửa chữa hồ đập. Các chủ đầu tư/Ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan ở Trung ương và Địa phương để đẩy nhanh việc thực hiện dự án.

 Đoàn giám sát cũng đã có những phát hiện về những vấn đề còn tồn tại và đưa ra khuyến nghị kịp thời, trao đổi và hướng dẫn các bên liên quan (PPMU, nhà thầu, tư vấn giám sát,…) thực hiện theo đúng các quy định của dự án.

 Trong tuần tiếp theo từ ngày 26-30/10/2020, Đoàn giám sát tiếp tục hoạt động giám sát tại 02 tỉnh Quảng Ninh và Hòa Bình. Do tình hình mưa bão, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, Đoàn công tác sẽ tạm hoãn làm việc tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

T/G. Ngọc Thư - Dự án WB8

 

Họp khởi động trực tuyến Đoàn Hỗ trợ thực hiện dự án, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 17/12/2021
Bình Định: từng bước hiện đại hóa hồ chứa để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ 19/11/2021
Vĩnh Phúc: nhiều hồ đập đang mất an toàn! 19/11/2021
Hòa Bình" 40 hồ chứa được ' mặc áo giáp ' nhờ dự án WB8 19/11/2021
Nếu phát hiện nhà thầu yếu kém phải thay thế 24/09/2021
Họp giao ban trực tuyến với Ngân hàng Thế giới (WB) về chính sách an toàn Dự án Sửa chữa nâng cao An toàn đập (WB8) 27/07/2021
Hội thảo trực tuyến về Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2021 27/07/2021
Tập huấn trực tuyến về “Hướng dẫn thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội”, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 27/07/2021
ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC 23/06/2021
Họp khởi động Đoàn Hỗ trợ thực hiện, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 07/04/2021
ĐOÀN CÔNG TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN WB8 CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 20/11/2020
Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của Ngân hàng Thế giới đi thực địa tại 5 tỉnh miền trung 16/11/2020
Họp khởi động Đoàn Giám sát, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 11/11/2020
Đoàn giám sát độc lập làm việc tại TDA WB8 tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình 04/11/2020
Hồ Tả Trạch - phòng tuyến cắt lũ hiệu quả, giảm ngập lụt vùng hạ du 22/10/2020
Đoàn công tác thu thập thông tin phục vụ thực hiện gói thầu C2-MARD-CS8.5: Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu đập đất vừa và nhỏ 22/10/2020
Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập - Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 21/10/2020
Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Thế giới làm việc với Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ 14-18/9/2020 21/09/2020
Đoàn Chính sách an toàn (Dự án WB8) tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng 07/09/2020
Tư vấn PIC hỗ trợ đánh giá các hồ chứa nước cần Nâng cao khả năng chống lũ 18/08/2020
Hoạt động của Đoàn tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3 (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) tháng 7/2020 13/08/2020
Hội nghị Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2020 10/08/2020
Thanh Hóa đảm bảo an toàn các hồ, đập thủy lợi trước mùa mưa, lũ 04/08/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn thực hiện dự án (PIC), Dự án WB8 31/07/2020
Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hồ đập 26/06/2020
Hội thảo về cơ sở dữ liệu (CSDL), phần mềm quản lý hồ đập thuộc dự án WB8 26/06/2020
Họp tổng kết Đoàn Giám sát, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 26/06/2020
DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (DRSIP - WB8) 23/06/2020

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com