Ngôn ngữ

Đoàn giám sát độc lập làm việc tại TDA WB8 tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình

Từ ngày 26-30/11/2020, Đoàn công tác giám sát độc lập gồm đơn vị Tư vấn giám sát (Liên danh Công ty WASCOP-CENCO) và đại diện Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) tiếp tục công việc giám sát tại 02 tỉnh Quảng Ninh và Hòa Bình.

*) Tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Ninh bao gồm 02 tiểu dự án (TDA), TDA 1 Hồ Khe Chè đã bàn giao xong, TDA 2 gồm 8 hồ chứa đã triển khai thi công xong, đang hoàn công nghiệm thu đưa vào sử dụng. Như vậy so với tiến độ thực hiện dự án đề ra, tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Ninh đã vượt tiến độ đề ra.

Đoàn đã kiểm tra hồ sơ, làm việc với Ban quản lý dự án cấp tỉnh (PPMU) Quảng Ninh, tư vấn giám sát thi công, khảo sát hiện trưởng và tham vấn chính quyền địa phương. Đoàn đã đề nghị PPMU giám sát Nhà thầu dọn dẹp chất thải tại công trường và cả khu vực xung quanh trước khi hoàn thành công việc và bàn giao công trình.

Ảnh 1. Cầu trên đường quản lý vận hành, hồ Chúc Bài Sơn, TDA 2, Quảng Ninh.

Ảnh 2. Tràn xả lũ áp dụng công nghệ ngưỡng tràn mới (tràn PIANO), hồ Đồng Đò 1, TDA 2, Quảng Ninh.

 

 

 

 

 

 

*) Tiểu dự án WB8 tỉnh Hòa Bình bao gồm 3 tiểu dự án, TDA 1 Hồ Đại Thắng đã hoàn thành và bàn giao, TDA 2 gồm 10 hồ chứa đang lựa chọn Nhà thầu sắp triển khai thi công, TDA 3 gồm 16 hồ đã lập xong Báo cáo nghiên cứu khả thi và các tài liệu chính sách an toàn, đang lập Đề cương tham chiếu để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Bản vẽ thi công. Như vậy so với tiến độ thực hiện dự án TDA 3 hơi chậm so với tiến độ chung của Dự án, địa phương cần đẩy nhanh việc triển khai thực hiện để đạt tiến độ chung.

Đoàn giám sát đã kiểm tra hồ sơ, có góp ý về những tồn tại và đề xuất những khuyến nghị, giải pháp để việc thực hiện dự án đạt hiệu quả đã đề ra.

Ảnh 3. Họp tổng kết với PPMU Hòa Bình