Ngôn ngữ

ĐOÀN CÔNG TÁC HỖ TRỢ THỰC HIỆN DỰ ÁN WB8 CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

ĐI THỰC ĐỊA TẠI 05 TỈNH BẮC MIỀN TRUNG, VIỆT NAM

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

 

           Tiếp theo chương trình Đoàn giám sát và hỗ trợ thực hiện dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn” (WB8), sau cuộc họp khởi động đoàn, trong thời gian từ ngày 10-14/11/2020, Đoàn đã đi thực địa tại 5 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. Đoàn đã đến làm việc với các địa phương như sau:

1. Tỉnh Thanh Hóa

- Thành phần tham dự phía địa phương: ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc PPMU, ông Trần Hữu Quý - Phó giám đốc PPMU và các thành viên phụ trách các lĩnh vực của PPMU: kế toán, kỹ thuật, chính sách an toàn, đấu thầu.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/123.jpg

- Nội dung làm việc: Đại diện PPMU đã báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện Tiểu dự án (TDA) tại Thanh Hóa, trong đó:

+ 04 gói thầu đã hoàn thành, trong đó có 01 gói thầu xây lắp hồ Đồng Bể đã bàn giao đưa vào sử dụng.

+ 07 gói thầu đang thực hiện hợp đồng gồm: 05 gói thầu tư vấn và 02 gói thầu xây lắp cho 11 hồ. Đến nay, tiến độ thi công xây lắp của các hồ hoàn thành trung bình từ 15-95%.

+ Từ nay đến cuối năm 2020 dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu 01 gói thầu tư vấn lập EPP cho hồ Kim Giao, trao hợp đồng trong quý I/2021.

+ Tiến độ thực hiện của TDA03 tương đối chậm do cấp có thẩm quyền chưa phê duyệt hồ sơ FS+DSR vì thiếu hạn mức vốn đối ứng địa phương.

Đoàn công tác đã đi thực địa tại 2 hồ chứa: Bái Đền và Kim Giao

+ Hồ Bái Đền, Xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn: Vhồ = 0,219 triệu m3, Hmax = 8m, Lđỉnh đập = 134 m, Flv = 1,05 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã thi công được khoảng 95% khối lượng, chỉ còn một ít khối lượng trồng cỏ mái hạ lưu.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/124.jpg

Đoàn công tác trao đổi tại hiện trường

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/666.jpg

Mặt đập đã hoàn thành thi công

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/125.jpg

Tràn xả lũ

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/126.jpg

Mái đập còn thiếu hạng mục trồng cỏ chưa thực hiện

+ Hồ Kim Giao, Xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn: Vhồ = 3,08 triệu m3, Hmax = 19,5m, Lđỉnh đập = 320 m, Flv = 9,98 km2, phân loại đập là hồ lớn. Hồ đã thi công được khoảng 71% khối lượng, chỉ còn khối lượng bê tông mặt đập, mái hạ lưu và đường quản lý.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/127.jpg

Mặt đập và mái hạ lưu

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/128.jpg

Tràn xả lũ đã hoàn thành

2. Tỉnh Nghệ An

- Thành phần tham dự phía địa phương: ông Võ Anh Tuấn - Phó trưởng phòng quản lý xây dựng thuộc Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Hào - Giám đốc PPMU và các thành viên phụ trách các lĩnh vực của PPMU: kế toán, kỹ thuật, chính sách an toàn, đấu thầu.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/129.jpg

- Nội dung làm việc: Đại diện PPMU đã báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện TDA tại địa phương, trong đó:

+ 04 gói thầu đã hoàn thành, trong đó có 01 lô thuộc xây lắp cho hồ Khe Sân đã bàn giao đưa vào sử dụng.

+ 06 gói thầu đang thực hiện hợp đồng gồm : 01 gói thầu tư vấn và 05 gói thầu xây lắp cho 14 hồ. Đến nay, tiến độ thi công xây lắp của các hồ hoàn thành trung bình từ 85-100%, trong đó có 7 hồ đã hoàn thành thi công.

+ Từ nay đến cuối năm 2020 dự kiến sẽ trao hợp đồng cho 5 gói thầu xây lắp 18 hồ chứa trong tháng 12.

Đoàn công tác đã đi thực địa tại 3 hồ chứa: Khe Dung, Khe Sân và Khe Dứa

+ Hồ Khe Dung, huyện Quỳnh Lưu: Vhồ = 1 triệu m3, Hmax = 8m, Lđỉnh đập = 200 m, Flv = 7 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã hoàn thành thi công.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/130.jpg

Mặt đập

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/131.jpg

Tràn xả lũ

+ Hồ Khe Sân, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu: Vhồ = 1,23 triệu m3, Hmax = 15,8m, Lđỉnh đập = 383 m, Flv = 5,2 km2, phân loại đập là hồ lớn. Hồ đã hoàn thành thi công.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/132.jpg

Mặt đập

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/133.jpg

Tràn xả lũ

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/134.jpg

Mái thượng lưu và tháp van cống

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/135.jpg

Mái hạ lưu

+ Hồ Khe Dứa, thị xã Thái Hòa: Vhồ = 0,7 triệu m3, Hmax = 9m, Lđỉnh đập = 310 m, Flv = 1,88 km2, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã hoàn thành thi công.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/136.jpg

Mặt đập và mái hạ lưu

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/137.jpg

Mái thượng lưu

Các hồ chứa giai đoạn 1 thuộc TDA WB8 tỉnh Nghệ An đã hoàn thành đảm bảo nhiệm vụ An toàn đập, cắt lũ mùa mưa bão và tích nước bảo đảm tưới mùa khô hạn.

3. Tỉnh Hà Tĩnh

- Thành phần tham dự phía địa phương: ông Nguyễn Đình Dũng - Phó giám đốc PPMU và các thành viên phụ trách các lĩnh vực của PPMU: kế toán, kỹ thuật, chính sách an toàn, đấu thầu.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/138.jpg

- Nội dung làm việc: Đại diện PPMU đã báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện TDA tại địa phương, trong đó:

+ 01 gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công cho TDA01 đã hoàn thành.

+ 01 gói thầu đang thực hiện hợp đồng gồm: 01 gói thầu tư vấn lập FS+DSR cho TDA02.

+ Từ nay đến cuối năm 2020 dự kiến sẽ trao hợp đồng cho 02 gói thầu xây lắp 8 hồ chứa thuộc TDA01 trong tháng 12/2020 và 01 gói thầu tư vấn lập báo cáo CSAT thuộc TDA02.

+ Tiến độ thực hiện của TDA tại tỉnh Hà Tĩnh tương đối chậm do thay đổi đơn vị quản lý dự án nhiều lần. Vì vậy, Đoàn đề nghị PPMU tập trung khẩn trương đẩy nhanh các tiến độ chuẩn bị để có thể hoàn thành đấu thầu xây lắp TDA02 trong tháng 6/2021, đảm bảo đủ thời gian thi công hoàn thành trước tháng 6/2022.

4. Tỉnh Quảng Trị

- Thành phần tham dự phía địa phương: ông Nguyễn Văn Huân - Phó giám đốc Sở NN&PTNT, ông Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc PPMU và các thành viên phụ trách các lĩnh vực của PPMU: kế toán, kỹ thuật, chính sách an toàn, đấu thầu.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/139.jpg

- Nội dung làm việc: Đại diện PPMU đã báo cáo tóm tắt tiến độ thực hiện TDA tại địa phương, trong đó:

+ 02 gói thầu tư vấn đã hoàn thành.

+ 05 gói thầu đang thực hiện hợp đồng gồm: 02 gói thầu tư vấn và 03 gói thầu xây lắp cho 12 hồ. Đến nay, tiến độ thi công xây lắp của các hồ hoàn thành trung bình từ 18-97%.

+ Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và tình hình mưa bão liên tục từ tháng 9-11 vừa qua nên ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thi công các hồ chứa trên địa bản tỉnh.

Đoàn công tác đã đi thực địa tại 3 hồ chứa: Trằm, Dục Đức và Kinh Môn

+ Hồ Trằm, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh: Vhồ = 0,24 triệu m3, Hmax = 5,61m, Lđỉnh đập = 188,2 m, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã thi công được 95%, chỉ còn hạng mục trồng cỏ mái hạ lưu.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/140.jpg

Mặt đập đã hoàn thành thi công

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/141.jpg

Tràn xả lũ

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/142.jpg

Mái hạ lưu

+ Hồ Dục Đức, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh: Vhồ = 0,35 triệu m3, Hmax = 10,73m, Lđỉnh đập = 122,2 m, phân loại đập là hồ nhỏ. Hồ đã thi công được 86%, chỉ còn hạng mục bê tông đỉnh đập và đường quản lý.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/143.jpg

Tràn xả lũ hình móng ngựa đã hoàn thành thi công

+ Hồ Kinh Môn, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh: Vhồ = 16,1 triệu m3, Hmax đập chỉnh = 21,6m, Hmax đập phụ 1 = 8,2m, Hmax đập phụ 2 = 7,9m, Hmax đập phụ 2 = 5,3m, Lđỉnh đập chính = 738,4 m, Lđỉnh đập phụ 1 = 221,6 m, Lđỉnh đập phụ 2 = 208 m, Lđỉnh đập phụ 3 = 178,2 m, phân loại đập là hồ lớn. Hồ đã thi công được 97%, chỉ còn hạng mục bê tông đỉnh đập chính (200m), bê tông đỉnh đập phụ 1 và nhà tháp van cống.

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/144.jpg

Đập chính còn 200m chưa thi công bê tông đỉnh đập

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/145.jpg

Mái hạ lưu đập chính

http://cpo.vn/Uploads/2020/11/4/16/146.jpg

Tháp van cống lấy nước

            Các hồ chứa nước thuộc TDA WB8 tỉnh Quảng Trị đang trong quá trình nâng cấp, đã khẩn trương hoàn thành các hạng mục chính và giúp Quảng Trị ứng phó kịp thời vượt lũ lịch sử tháng 10/2020; đến nay các công trình đảm bảo an toàn và đang hoàn thiện các hạng mục chỉnh trang công trình.

Ngày 14/11/2020 do bão Vamco (số 13 năm 2020) đổ bộ vào miền Trung - Việt Nam nên Đoàn đã hủy lịch làm việc với tỉnh Quảng Bình để tập trung chống bão./.

T/g: Trần Tiến Long

Họp khởi động trực tuyến Đoàn Hỗ trợ thực hiện dự án, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 17/12/2021
Bình Định: từng bước hiện đại hóa hồ chứa để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ 19/11/2021
Vĩnh Phúc: nhiều hồ đập đang mất an toàn! 19/11/2021
Hòa Bình" 40 hồ chứa được ' mặc áo giáp ' nhờ dự án WB8 19/11/2021
Nếu phát hiện nhà thầu yếu kém phải thay thế 24/09/2021
Họp giao ban trực tuyến với Ngân hàng Thế giới (WB) về chính sách an toàn Dự án Sửa chữa nâng cao An toàn đập (WB8) 27/07/2021
Hội thảo trực tuyến về Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2021 27/07/2021
Tập huấn trực tuyến về “Hướng dẫn thực hiện chính sách an toàn môi trường và xã hội”, Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 27/07/2021
ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC 23/06/2021
Họp khởi động Đoàn Hỗ trợ thực hiện, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 07/04/2021
Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của Ngân hàng Thế giới đi thực địa tại 5 tỉnh miền trung 16/11/2020
Họp khởi động Đoàn Giám sát, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 11/11/2020
Đoàn công tác giám sát độc lập làm việc tại 09 tỉnh thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 06/11/2020
Đoàn giám sát độc lập làm việc tại TDA WB8 tỉnh Quảng Ninh, Hòa Bình 04/11/2020
Hồ Tả Trạch - phòng tuyến cắt lũ hiệu quả, giảm ngập lụt vùng hạ du 22/10/2020
Đoàn công tác thu thập thông tin phục vụ thực hiện gói thầu C2-MARD-CS8.5: Hướng dẫn thiết kế, thi công thiết bị lọc và tiêu nước thấm hạ lưu đập đất vừa và nhỏ 22/10/2020
Tập huấn Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý an toàn đập - Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 21/10/2020
Đoàn Hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Thế giới làm việc với Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) từ 14-18/9/2020 21/09/2020
Đoàn Chính sách an toàn (Dự án WB8) tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng 07/09/2020
Tư vấn PIC hỗ trợ đánh giá các hồ chứa nước cần Nâng cao khả năng chống lũ 18/08/2020
Hoạt động của Đoàn tư vấn giám sát độc lập bên thứ 3 (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) tháng 7/2020 13/08/2020
Hội nghị Công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và thực hiện Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) năm 2020 10/08/2020
Thanh Hóa đảm bảo an toàn các hồ, đập thủy lợi trước mùa mưa, lũ 04/08/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn thực hiện dự án (PIC), Dự án WB8 31/07/2020
Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hồ đập 26/06/2020
Hội thảo về cơ sở dữ liệu (CSDL), phần mềm quản lý hồ đập thuộc dự án WB8 26/06/2020
Họp tổng kết Đoàn Giám sát, dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 26/06/2020
DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP (DRSIP - WB8) 23/06/2020

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com