Ngôn ngữ

PPMUs chuẩn bị làm việc với Kiểm toán Nhà nước

Kính gửi:

  • Chủ đầu tư các tiểu dự án thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8) các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Dương, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng;
  • Chủ đầu tư tiểu dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập hồ chứa nước Dầu Tiếng, tỉnh Tây Ninh;
  • Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 thuộc Bộ Công thương;
  • Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường

 

Ngày 1 tháng 7 năm 2020, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã công bố quyết định số 754/QĐ-KTNN ngày 25/6/2020 v/v KTNN sẽ thực hiện kiểm toán tất cả cá đơn vị thực hiện Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8). Trong thời gian từ 01/7/2020 đến 29/8/2020, KTNN sẽ đến làm việc tại Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) và 9 tỉnh vùng dự án (Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Thuận, Đắk Nông, Quảng Ngãi). Đối với các tỉnh còn lại, sẽ thực hiện kiểm toán thông qua xem xét hồ sơ do đơn vị cung cấp (có văn bản đề nghị cung cấp tài liệu kèm theo).

Ban CPO đề nghị Quý Chủ đầu tư chỉ đạo chuẩn bị tập hợp đầy đủ thông tin theo yêu cầu nêu trên, gửi báo cáo bằng văn bản kèm theo bản in các tài liệu tới Ban CPO trước ngày 20 tháng 7 năm 2020 (đồng thời gửi bản điện từ tới email: cpowb8@gmail.com; laicaothang@yahoo.com).

Đề nghị quý Chủ đầu tư lưu ý chỉ đạo thực hiện.

Danh sách thông báo

Quyết định của Chủ tịch nước Số 765/QĐ-CTN, Hà Nội, ngày 30/06/2022 12/08/2022
Công điện khẩn 11/08/2022
Công văn số 620/CPO-TCKT ngày 27/05/2022 Về việc thời hạn giải ngân vốn nước ngoài dự án WB8 02/06/2022
Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8, từ 05-18 tháng 05 năm 2022 18/04/2022
Công văn số 411/CPO-WB8 ngày 13 tháng 04 năm 2022 18/04/2022
Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8, từ 13-17 tháng 12 năm 2021 14/11/2021
Công điện số 2056/CĐ-TCTL-QLCT 09/11/2021
Công điện số 1807/CĐ-TCTL-QLCT 05/10/2021
Đoàn Giám sát kỹ thuật WB, Dự án WB8 28/08/2021
Rút vốn ngoài nước kế hoạch 2020 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 20/12/2020
Lập báo cáo tình hình thực hiện các tiểu dự án phục vụ đoàn hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của WB 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn Giám sát Độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả Kiểm toán Nội bộ) 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Đoàn công tác Hỗ trợ Kỹ thuật Dự án WB8 10/09/2020
Cung cấp tài liệu cơ sở lập kế hoạch đầu tư công tiểu dự án WB8 22/08/2020
Kết luận của Tổng cục trưởng TCTL tại Hội nghị Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và tình hình thực hiện dự án WB8 năm 2020 18/08/2020
Yêu cầu của Cục Quản lý Xây dựng công trình về việc đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 18/08/2020
Chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc triển khai các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 18/08/2020
Hướng dẫn của WB về việc thực hiện CSAT trong điều kiện phòng tránh dịch COVID-19 18/08/2020
Ý kiến của WB về việc lựa chọn nhà thầu qua mạng để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 13/08/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn Giám sát Độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả Kiểm toán Nội bộ) 31/07/2020
Thông báo về TDA Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, tỉnh Tuyên Quang 30/07/2020

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com