Ngôn ngữ

Phối hợp làm việc với Tư vấn Giám sát Độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả Kiểm toán Nội bộ)

Kính gửi:

 • Ban quản lý tiểu Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8) các tỉnh: Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận;
 • Ban Quản lý Dự án Thủy lợi Dầu Tiếng – Phước Hòa.

 

Thực hiện kế hoạch giám sát độc lập bao gồm cả kiểm toán nội bộ thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8), Ban Quản lý trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) cử đơn vị Tư vấn Giám sát độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả kiểm toán nội bộ) là Liên danh WAPCOS – CENCO tới làm việc với các PPMU, cụ thể:

 1. Nội dung
 • Thu thập, rà soát thông tin để giám sát độc lập hoạt động của PPMU liên quan đến dự án WB8, bao gồm: Quản lý thực hiện dự án, quản lý chính sách an toàn môi trường-xã hội, quản lý đấu thầu, quản lý tài chính, quản lý thi công và giám sát hiện trường, kiểm toán nội bộ;
 • Hương dẫn PPMU thực hiện kiểm toán nội bộ và tăng cường năng lực cho nhân sự của PPMU theo các lĩnh vực trên;
 • Hương dẫn PPMU cập nhật tình hình thi công trên công trình qua hệ thống Geo-Tagging;
 • Hương dẫn PPMU và các bên liên quan thực hiện chính sách an toàn môi trường-xã hội và chuẩn bị các báo cáo theo yêu cầu.
 1. Chương trình làm việc và thành phần
 1. Giám sát an toàn đập, thi công, thực hiện chính sách an toàn môi trường, đấu thầu, giải ngân, quản lý hợp đồng, hướng dẫn thực hiện kiểm toán nội bộ và hệ thống Geo-Tagging:
 • Đoàn 1: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 30/7/2020; làm việc với các PPMU Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình.
 • Đoàn 2: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 28/7/2020; làm việc với các PPMU Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên.
 1. Giám sát thực hiện chính sách an toàn xã hội:
 • Đoàn 1: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 31/7/2020; làm việc với các PPMU Hà Giang, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa.
 • Đoàn 2: Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 31/7/2020; làm việc với các PPMU Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Ban CPO đề nghị các PPMU chuẩn bị đầy đủ các tài liệu theo nội dung nêu trên và phối hợp làm việc với đơn vị tư vấn.

Danh sách thông báo

Quyết định của Chủ tịch nước Số 765/QĐ-CTN, Hà Nội, ngày 30/06/2022 12/08/2022
Công điện khẩn 11/08/2022
Công văn số 620/CPO-TCKT ngày 27/05/2022 Về việc thời hạn giải ngân vốn nước ngoài dự án WB8 02/06/2022
Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8, từ 05-18 tháng 05 năm 2022 18/04/2022
Công văn số 411/CPO-WB8 ngày 13 tháng 04 năm 2022 18/04/2022
Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án WB8, từ 13-17 tháng 12 năm 2021 14/11/2021
Công điện số 2056/CĐ-TCTL-QLCT 09/11/2021
Công điện số 1807/CĐ-TCTL-QLCT 05/10/2021
Đoàn Giám sát kỹ thuật WB, Dự án WB8 28/08/2021
Rút vốn ngoài nước kế hoạch 2020 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) 20/12/2020
Lập báo cáo tình hình thực hiện các tiểu dự án phục vụ đoàn hỗ trợ thực hiện dự án WB8 của WB 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Tư vấn Giám sát Độc lập bên thứ ba (ISC) (bao gồm cả Kiểm toán Nội bộ) 23/10/2020
Phối hợp làm việc với Đoàn công tác Hỗ trợ Kỹ thuật Dự án WB8 10/09/2020
Cung cấp tài liệu cơ sở lập kế hoạch đầu tư công tiểu dự án WB8 22/08/2020
Kết luận của Tổng cục trưởng TCTL tại Hội nghị Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và tình hình thực hiện dự án WB8 năm 2020 18/08/2020
Yêu cầu của Cục Quản lý Xây dựng công trình về việc đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 18/08/2020
Chỉ đạo của Bộ NN&PTNT về việc triển khai các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 18/08/2020
Hướng dẫn của WB về việc thực hiện CSAT trong điều kiện phòng tránh dịch COVID-19 18/08/2020
Ý kiến của WB về việc lựa chọn nhà thầu qua mạng để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 13/08/2020
PPMUs chuẩn bị làm việc với Kiểm toán Nhà nước 31/07/2020
Thông báo về TDA Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Ngòi Là 2, tỉnh Tuyên Quang 30/07/2020

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com