Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư326.4518.00344.45
Lũy kế thanh toán194.0313.63207.66
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)59.4475.7260.29
KH vốn 2020 được giao69.174.0073.17
Lũy kế thanh toán từ đầu năm33.013.4636.47
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)47.7286.5349.84

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Tỉnh Hà Giang

I. Mục tiêu của dự án

Sửa chữa nâng cấp công trình nhằm phát huy nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, cải tạo cảnh quan môi trường dự án, góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong vùng.

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên TDA/ hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Hồ Nậm Vạc

226.000

6.3

73.8

Kim Ngọc- Bắc Quang

2

Hồ Nà Tạm

201.000

9.6

38.8

Đồng Tâm- Bắc Quang

3

Hồ Thôn Lại

213.000

5.5

126

Quang Minh- Bắc Quang

4

Hồ Thống Nhất

222.000

6.5

148.5

Quang Minh- Bắc Quang

5

Hồ Thôm Ta

223.000

5.5
4.1

59
26.9

Quang Minh - Bắc Quang

6

Hồ Thôm Luông

211.000

5.1

223

Việt Vinh- Bắc Quang

7

Hồ Thôn Thia

213.000

6.8

64.5

Vô Điếm- Bắc Quang

8

Hồ Đội 1

208.000

8.4

43

Bằng Hành- Bắc Quang

9

Hồ Đội 2

221.000

17

70

Bằng Hành- Bắc Quang

10

Hồ Trùng

1.091.000

13

81.74

Vĩnh Phúc- Bắc Quang

11

Hồ Khuổi Phạ

220.000

11.3

97.1

Tân Trịnh- Quang Bình

12

Hồ Tân Bang

226.000

5.5

170

Tân Trịnh- Quang Bình

13

Hồ Cốc Bó

213.000

4.4

40.36

Linh Hồ- Vị Xuyên

14

Hồ Nà Pồng

200.099

6.2

55.6

Kim Thạch - Vị Xuyên

 

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Hà giang được UBND tỉnh phê duyệt là 344.448.120.000 VNĐ tương đương 15.383.837 USD, trong đó phần vốn WB là 14.580.000 USD và phần vốn đối ứng là 803.921 USD.

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Hà Giang: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang.

V. Địa chỉ liên hệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 4 Phường Nguyễn Trãi TP Hà Giang

Giám đốc dự án: Nguyễn Song Tứ - SĐT 0913.094.099

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com