Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư161.9316.67178.60
Lũy kế thanh toán68.776.7575.52
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)42.4740.4842.28
KH vốn 2020 được giao24.104.3328.43
Lũy kế thanh toán từ đầu năm25.406.5431.95
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)105.41151.10112.38

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Tỉnh Lào Cai

I. Mục tiêu của dự án

Sửa chữa nâng cấp công trình nhằm phát huy nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, cải tạo cảnh quan môi trường dự án, góp phần  cải thiện đời sống nhân dân trong vùng

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên TDA/ hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ

(triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Hồ Tả Xỉn

0,289

8

110,2

TT Bát Xát, huyện Bát Xát

2

Hồ Phố Ràng

0,83

10,43

138,52

TT Phố Ràng, Huyện Bảo Yên

3

Hồ xã Phong Niên

0,206

6,32

72

Phong Niên - Bảo Thắng

4

Hồ xã Tân An

0,24

13,1

73,42

Tân An - Văn Bàn

5

Hồ xã Phú Nhuận

0,83

7,2

100

Phú Nhận - Bảo Thắng

6

Hồ Sung Lảng

0,201

8,8

105

Khánh Yên Hạ - Văn Bàn

 

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh phê duyệt là 178.603.376.000 VNĐ tương đương 7.886.055 USD, trong đó phần vốn WB là 7.150.000 USD và phần vốn đối ứng là 736.055  USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Lào Cai: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai.

V. Địa chỉ liên hệ

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai (địa chỉ: Trụ sở Khối 8, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Giám đốc dự án: Tạ Công Huy - SĐT 0912.230.288

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com