Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư85.254.6389.88
Lũy kế thanh toán41.651.0142.66
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)48.8621.7147.46
KH vốn 2020 được giao13.77 13.77
Lũy kế thanh toán từ đầu năm5.54 5.54
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)40.24 40.24

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Tỉnh Bắc Kạn

I. Mục tiêu của dự án

Sửa chữa và nâng cấp công trình nhằm phát huy nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, cải tạo môi trường cảnh quan vùng dự án, góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong vùng.

II. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Bắc Kạn được UBND tỉnh phê duyệt là 89.880.000.000 VNĐ.

III. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Bắc Kạn: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Bắc Kạn.

IV. Địa chỉ liên hệ

Ban Quản lý Dự án WB8 tỉnh Bắc Kạn – Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Bắc Kạn

Địa chỉ: Số 4, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

Giám đốc: Mã Văn Thịnh

Điện thoại: 0949032888

Email: backanwb8@gmail.com

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com