Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư178.5618.27196.83
Lũy kế thanh toán71.306.2477.53
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)39.9334.1339.39
KH vốn 2020 được giao56.994.3561.34
Lũy kế thanh toán từ đầu năm2.64 2.64
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)4.62 4.30

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Tỉnh Lạng Sơn

I. Mục tiêu của dự án

Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa hiện có trong  đó tập trung  ưu tiên cho các hồ có nguy cơ mất an toàn  cao, những công trình thiết yếu, quan trọng nhằm đảm bảo nâng cao năng lực hồ chứa, đảm bảo đạt năng  lực thiết kế; giảm thiểu nguy cơ về rủi ro; phòng tránh ứng phó giảm nhẹ thiên tai thích ứng  với biến đổi khi hậu hiện nay bằng các  giải pháp công trình và giải pháp phi công trình

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Hồ Khuôn Pinh

1,217

18

161

Hòa Sơn - Hữu Lũng

2

Hồ Kai Hiển

2,244

20

84,66

Tân Thành -  Hữu Lũng

3

Hồ Kỳ Nà

0,602

25

145,5

Quốc Khánh - Tràng Định

4

Hồ Khuổi Mặn

0,256

17

66,22

Hùng Sơn - Tràng Định

5

Hồ Cốc Lùng

0,385

11

90

Hùng Sơn - Tràng Định

6

Hồ Thâm Sỉnh

1,128

13

62,7

Hoàng Đồng, TP. Lạng Sơn

7

Hồ Bó Chuông

0,328

17

83,35

Mai Pha, tp Lạng Sơn

8

Hồ Bản Cưởm

0,223

23

85,22

Thạch Đạn - Cao Lộc

9

Hồ Ba Sơn

0,221

27,5

122,2

Xuất Lễ  -Cao Lộc

10

Hồ Khau Piều

0,210

12

62

Tú Mịch- Lộc Bình

III. Tổng Mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt là  196.830.000.000 VNĐ tương đương 8.750.000 USD, trong đó phần vốn WB là 8.290.000 USD và phần vốn đối ứng là 460.000 USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Lạng Sơn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn.

V. Địa chỉ liên hệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ: Số 118 đường Ba Sơn, thôn đồi chè, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn)

Giám đốc dự án: Trần Quang Vinh - SĐT 0912.229.282

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com