Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư125.909.63135.53
Lũy kế thanh toán125.907.43133.33
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)100.0077.1498.38
KH vốn 2020 được giao49.89 49.89
Lũy kế thanh toán từ đầu năm43.550.8644.41
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)87.29 89.01

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Tỉnh Sơn La

I. Mục tiêu của dự án

Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội vùng dự án

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Bản Ỏ

0,2

7,9

66,4

Mường Bon - Mai Sơn

2

Noong Chạy

0,4

16,3

91,5

Muội Nọi - Thuận Châu

3

Huổi Nhả - Khơ Mú

0,2

6

56

Phiêng Cằm -  Mai Sơn

4

Xa Căn

0,2

7

68,1

Mường Bon - Mai Sơn

5

Xum Lo

0,2

10,3

62,2

Chiềng Mung - Mai Sơn

6

Bản Củ

0,2

10,3

93

Chiềng Ban - Mai Sơn

 

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Sơn La được UBND tỉnh phê duyệt là  140.880.000.000 VNĐ tương đương 6.260.000 USD, trong đó phần vốn WB là 5.930.000 USD và phần vốn đối ứng là 330.000 USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Sơn La: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Sơn La.

V. Địa chỉ liên hệ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Sơn La (Địa chỉ: Số 182 Nguyễn Lương Bằng - TP Sơn La, tỉnh Sơn La)

Giám đốc dự án: Nguyễn Mạnh Hùng - SĐT 083.8576.576

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com