Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư228.8122.90251.71
Lũy kế thanh toán161.1119.41180.53
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)70.4184.7771.72
KH vốn 2020 được giao65.575.0070.57
Lũy kế thanh toán từ đầu năm72.058.4180.45
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)109.87168.14114.00

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Tuyên Quang

I. Mục Tiêu của dự án

-Đảm bảo an toàn hồ chứa; Đảm bảo tưới nước ổn định cho 354,13 ha lúa 2 vụ và 6,11 ha màu vụ đông thuộc khu vực tưới hiện tại thuộc các xã Trung Môn, Kim Phú thuộc huyện Yên Sơn và các phường Ỷ La, Hưng Thành, Tân Hà thuộc thành phố Tuyên Quang; Cung cấp nước tưới cho 15ha nuôi trồng thủy sản, kết hợp nuôi trồng thủy sản lòng hồ, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 3000 người; Hạn chế các tác động tiêu cực đến môi trường, cảnh quan khu vực lòng hồ và hạ du

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

I

TDA 1

 

 

 

 

1

Hồ Ngòi Là 2

3,31

15,0

556

Trung Môn - Yên Sơn

II

TDA 2

 

 

 

 

1

Trung Long

0,619

11,0

297,9

Xã Trung Yên – huyện Yên Sơn

2

Hải Mô

0,49

9,95

206,7

Xã Đại Phú – huyện Sơn Dương

3

Khe Thuyền

0,73

11,3

202,8

Xã Văn Phú – huyện Sơn Dương

4

Cây Gạo

0,32

13,0

246,8

Xã Chi Thiết – huyện Sơn Dương

5

Minh Cầm

0,5

14,8

114,5

Xã Đội Bình – huyện Yên Sơn

6

Nà Vàng

0,208

20,5

96

Xã Khuôn Hà – huyện Lâm Bình

7

Ao Búc

0,269

11,42

155,5

Xã Trung Yên – huyện Sơn Dương

8

Khuổi Thung

0,59

8,2

75

Xã Tân Mỹ - Huyện Chiêm Hóa

9

Hoàng Khai

3,18

13,6

367,2

Xã Hoàng Khai – huyện Yên Sơn

10

Nà Heng

0,203

20,0

57,17

Xã Năng Khả - huyện Na Hang

11

Ô Rô

0,33

11,65

129,3

Xã Thái Hòa – huyện Hàm Yên

12

Noong Mò

1,08

18,5

458,6

Xã Phúc Sơn – huyện Chiêm Hóa

13

Cây Dâu

0,6

9,5

67

TT. Sơn Dương – huyện Sơn Dương

 

III. Tổng Mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án Sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Ngòi Là tại tỉnh Tuyên Quang được UBND tỉnh phê duyệt là  47.978.000.000 VNĐ tương đương 2.190.000 USD, trong đó phần vốn WB là 1.611.000 USD và phần vốn đối ứng là 579.000 USD
Kinh phí thực hiện TDA 2 thuộc dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Tuyên Quang được UBND tỉnh phê duyệt là  203.682.000.000 VNĐ tương đương 8.764.000 USD, trong đó phần vốn WB là 8.324.000 USD và phần vốn đối ứng là 440.000 USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Tuyên Quang: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang.

V. Địa chỉ liên hệ

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: số 108 Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang)

Giám đốc dự án: Lê Hải Hùng - SĐT 0913.019.417

 

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com