Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư275.8528.80304.65
Lũy kế thanh toán247.8016.80264.60
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)89.8358.3386.85
KH vốn 2020 được giao124.685.00129.68
Lũy kế thanh toán từ đầu năm153.676.99160.66
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)123.25139.88123.89

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Tỉnh Yên Bái

I. Mục tiêu của dự án

Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội vùng dự án

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên TDA/ hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ

 (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Tự Do

906,69

11,90

239,60

Y Can- Trấn Yên

2

Khe Vải

1583,59

14,80

71,57

Xuân Ái, -Văn Yên

3

Tặng An

1075,90

22,3

121,42

Mường Lai, - Lục Yên

4

Khe Dứa

1083,07

14,8

117,60

Yên Phú, -Văn Yên

5

Roong Đen

1309,39

16,1

250,00

Mường Lai, - Lục Yên

6

Gốc Nhội

218,97

14,8

117,60

Xuân Lai, - Yên Bình

7

Khe Hoài

363,54

14,5

71,0

Tích Cốc, - Yên Bình

8

 Khe Hóp

201,03

14,0

78,90

Yên Hợp, - Văn Yên

9

Hang Luồn

250,38

12,10

80,0

Vũ Linh, - Yên Bình

10

Khe Chinh

394,28

20,0

63,0

An Thịnh, -Văn Yên

11

Làng Át

250,62

13,8

127,0

Minh Xuân, -Lục Yên

12

Chóp Dù

880,63

9,4

159,2

Cường Thịnh, - Trấn Yên

13

Phù Nham

200,19

15,5

108,0

Phù Nham, - Văn Chấn

14

Nông trường Nghĩa Lộ

200,18

11,6

132,0

Nghĩa Lộ, -Văn Chấn

15

Khe Ngang

205,42

12,6

73,20

Yên Phú, - Văn Yên

16

thôn 26

200,51

6,9

248,0

Thượng Bằng La -Văn Chấn

 

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Yên Bái được UBND tỉnh phê duyệt là  304.650.000.000 VNĐ tương đương 13.540.000 USD, trong đó phần vốn WB là 12.803.000 USD và phần vốn đối ứng là 710.000 USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Yên Bái: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

V. Địa chỉ liên hệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái (địa chỉ: Số1143, đường Yên Ninh, Phường Minh Tân, TP. Yên Bái)

Giám đốc dự án: Hoàng Việt Hóa - SĐT 0912.410.653

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com