Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư212.7711.92224.69
Lũy kế thanh toán128.885.87134.76
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)60.5749.2859.97
KH vốn 2020 được giao176.272.00178.27
Lũy kế thanh toán từ đầu năm23.904.7028.61
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)13.56235.2316.05

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Tỉnh Bắc Giang

I. Mục tiêu của dự án

Sửa chữa nâng cấp công trình nhằm phát huy nhiệm vụ  cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du, cải tạo cảnh quan  môi trường vùng dự án, góp phần cải thiện đời sống nhân dâng trong vùng

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên TDA/ hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ

 (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Khe Chão

1,29

24,3

205

Long Sơn, Sơn Động

2

Khe Đặng

1,35

24,31

140

Vĩnh Khương, Sơn Động

3

Bầu Lầy

2,66

11

90

Trù Hựu, Lục Ngạn

4

Làng Thum

8,2

22

298

Quý Sơn, Lục Ngạn

5

Đồng Man

0,62

12

128

Biển Động, Lục Ngạn

6

Khe Cát

1,35

14,2

137,5

Trường Sơn, Lục Nam

7

Khe Ráy

1,49

12,7

90

Nghĩa Phương, Lục Nam

8

Chùa Ông

0,222

10,5

184

Đông Phú, Lục Nam

9

Ba Bãi

0,365

12,5

182

Bảo Sơn, Lục Nam

10

Chín Suối

0,35

8

80

Đồng Hưu, Yên Thế

11

Chồng Chềnh

0,64

13

56.5

Đồng Vương, Yên Thế

 

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh phê duyệt là  224.690.000.000 VNĐ tương đương 9.990.000 USD, trong đó phần vốn WB là 9.460.000 USD và phần vốn đối ứng là 530.000 USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Bắc Giang: Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang

V. Địa chỉ liên hệ

Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang (Địa chỉ: số 4, Đường Đàm Thuận Huy, Phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

Giám đốc dự án: Mạnh Quân Phúc - SĐT 0912358263

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com