Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư180.2510.35190.60
Lũy kế thanh toán134.908.45143.34
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)74.8481.6075.20
KH vốn 2020 được giao37.773.2541.02
Lũy kế thanh toán từ đầu năm31.934.5536.48
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)84.55140.0588.95

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập Tỉnh Vĩnh Phúc

I. Mục tiêu của dự án

Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn cho hồ chứa, tăng cường năng lực quản lý, vận hành; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân hạ du; đảm bảo nước tuới cho 2.000 ha diện tích canh tác, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, cải tạo cảnh quan môi trường vùng dự án, góp phần nâng cao và cải thiện đời sống người dân.

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên TDA/ hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ

 (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Hồ Bò Lạc

2,5

21,2

250

Đồng Quế - Sông Lô

2

Hồ Đá Bạc 2

0,22

10

136

 Thái Hòa - Lập Thạch

3

Hồ Khuôn

1,07

4,3

180

Hải Lựu - Sông Lô

4

Hồ Tân Bình

0,45

5,6

126

Ngọc Thanh - Phúc Yên

5

Hồ Trại Trâu

0,52

6,5

224

Ngọc Thanh -  Phúc Yên

6

Hồ Suối Sải

2,6

27,4

219

Lãng Công - Sông Lô

7

Hồ Đa Mang

1,18

6

260

Văn Quán - Lập Thạch

8

Hồ Đá Ngang

0,24

6,9

94

Bạch Lưu - Sông Lô

9

Hồ Đồng Mồ

0,64

5,6

137

Liễn Sơn - Lập Thạch

10

Hồ Rừng Vàu

0,28

5,9

83

Ngọc Mỹ - Lập Thạch

11

Hồ Vĩnh Thành

2,4

29

480

 Đạo Trù - Tam Đảo

 

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh phê duyệt là  190.600.000.000 VNĐ tương đương 8.470.000 USD, trong đó phần vốn WB là 8.010.000 USD và phần vốn đối ứng là 460.000 USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Vĩnh Phúc: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc

V. Địa chỉ liên hệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ: Số 98, đường Nguyễn Viết Xuân, phường Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Giám đốc dự án: Nguyễn Văn Ngọc - SĐT 0977570283

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com