Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư191.7724.33216.10
Lũy kế thanh toán20.213.2023.41
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)10.5413.1510.83
KH vốn 2020 được giao3.180.153.33
Lũy kế thanh toán từ đầu năm0.990.341.33
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)31.14218.9539.77

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ

I. Mục Tiêu của dự án

Đảm bảo an toàn ổn định đập và phục hồi các chức năng thiết kế thông qua sửa chữa, nâng cấp

Chủ động cấp nước tưới cho 150ha đất canh tác  thuộc xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên TDA/ hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W(m3)

Hđập (m)

Lđập (m)

 

I

Tiểu dự án giai đoạn I: Cải tạo, nâng cấp hồ Ban

 

 

 

 

1

Hồ Ban

1,68

11,0

348,5

xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê

II

Tiểu dự án giai đoạn II: Cải tạo, nâng cấp 13 hồ đập

 

 

 

 

1

Hồ Đá Đen

0,39

8,9

94,3

xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng

2

Hồ Núi Đẫu

1,10

10,3

100,0

xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng

3

Hồ Nhà Giặc

1,8

8,5

120,0

xã Vân Du, huyện Đoan Hùng

4

Hồ Vĩnh Lại

0,60

5,0

100,0

xã Hùng Quan, huyện Đoan Hùng

5

Hồ Ba Gạc

0,20

14,0

60,0

xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba

6

Hồ Trầm Sắt

0,22

7,0

510,0

xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba

7

Hồ Cây Quýt

0,50

5,0

80,0

xã Hậu Bổng, huyện Hạ Hòa

8

Hồ Đát Dội

0,20

17,0

100,0

xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê

9

Hồ Dộc Gạo

0,32

8,0

300,0

xã Điêu Lương, huyện Cẩm Khê

10

Hồ Vỡ

0,85

10,0

100,0

xã Lương Sơn, huyện Yên Lập

11

Hồ Đầm Gai

0,35

7,5

420,0

xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn

12

Hồ Dộc Hẹp

1,78

4,4

70,0

xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy

13

Hồ Sụ

0,20

5,0

80,0

xã Tân Phương, huyện Thanh

III. Tổng Mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án cải tạo nâng cấp hồ Ban tại tỉnh Phú Thọ được UBND tỉnh phê duyệt là 25.101.110.000 VNĐ tương đương 1.115.605 USD, trong đó phần vốn WB là 893.032 USD và phần vốn đối ứng là 222.573 USD

Kinh phí thực hiện TDA 2 thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ được UBND tỉnh phê duyệt là 191.000.000.000 VNĐ tương đương 8.490.000 USD, trong đó phần vốn WB là 7.690.000 USD và phần vốn đối ứng là 800.000 USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Phú Thọ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ

V. Địa chỉ liên hệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ  (Địa chỉ: Số 1518 đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

Giám đốc dự án: Nguyễn Long Sơn - SĐT 0916488988

 

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com