Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư200.0040.00240.00
Lũy kế thanh toán180.0033.86213.85
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)90.0084.6489.11
KH vốn 2020 được giao92.475.1097.57
Lũy kế thanh toán từ đầu năm79.907.4987.39
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)86.41146.8389.57

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ninh

I. Mục tiêu của dự án

Sửa chữa, nâng cấp 9 công trình hồ chứa nước nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, phát huy nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, cải tạo cảnh quan môi trường vùng dự án, góp phần cải thiện đời sống người dân

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

 

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m3)

L (m)

Tiểu dự án 1

1

Khe Chè

12,00

12,5

600,0

An Sinh- Đông Triều

Tiểu dự án 2

1

Chúc Bài Sơn

15,00

22,0

153,0

Quảng Sơn- Hải Hà

2

Quất Đông

10,00

24,2

234,0

Hải Đông- Móng Cái

3

Đồng Đò 1

2,43

15,0

367,0

Bình Khê- Đông Triều

4

Đá Trắng

1,00

15,0

100,0

Tràng Lương- Đông Triều

5

Sau Làng

0,70

10,0

250,0

TP Hạ Long

6

Rộc Cùng

0,40

7,0

100,0

Hoành Bồ

7

Khe Táu

1,78

10,0

90,0

Đông Ngũ- Tiên Yên

8

Rộc Chày

0,9

7,0

500,0

Hồng Thái Đông- Đông Triều

 

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8  tại tỉnh Quảng Ninh được UBND tỉnh phê duyệt là  240.000.000.000 VNĐ tương đương 11.270.000 USD, trong đó phần vốn WB là 8.890.000 USD và phần vốn đối ứng là 2.390.000 USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Ninh: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh

V. Địa chỉ liên hệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh  (Địa chỉ: Cột 8 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh)

Giám đốc dự án: Bùi Xuân Hiển - SĐT 0912766890

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com