Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư359.0021.94380.94
Lũy kế thanh toán96.568.12104.68
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)26.9037.0127.48
KH vốn 2020 được giao94.3515.30109.65
Lũy kế thanh toán từ đầu năm32.845.3038.14
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)34.8134.6234.78

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hòa Bình

   I. Mục Tiêu của dự án

Đảm bảo an toàn cho hồ chứa; Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng hạ du; cung cấp nước tưới cho 100ha lúa hai vụ và 30h màu; kết hợp nuôi trồng thủy sản; cải tạo cảnh quan môi trường trong vùng dự án, góp phần cải thiện đời sống người dân

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Vị trí (xã, huyện)

    W trữ (triệu m3) Hmax (m) L (m)  

I

Tiểu dự án 1:

1

Hồ Đại Thắng

583.300

17,9

204,5

An Bình -Lạc Thủy

II

Tiểu dự án 2:

1

Hồ Rả

576.000

21,5

87,22

Yên Phú - Lạc Sơn

2

Hồ Tuân Lộ

228.000

6

71

Tuân Lộ - Tân Lạc

3

Hồ Cốc

296.000

7

67,84

Vĩnh Đồng - Kim Bôi

4

Hồ Nà Măng

207.000

9,65

103,3

Hợp Đồng - Kim Bôi

5

Hồ An Thịnh

308.000

5

314,2

Long Sơn - Lương Sơn

6

Hồ Mền 1

204.000

14,5

122,5

Đoàn Kết - Yên Thủy

7

Hồ Mền 2

375.000

18

230,5

Đoàn Kết -Yên Thủy

8

Hồ Rộc Kháo

246.000

8,6

105

Nhân Nghĩa - Lạc Sơn

9

Hồ Hói Kha

221.000

10,5

82

Ngọc Mỹ - Tân Lạc

10

Hồ Đồng Bến

213.000

14,6

169

Dân Hạ - Kỳ Sơn

III

Tiểu dự án 3:

1

Hồ Dụ

0,2816

16,3

211

Mông Hóa - Kỳ Sơn

2

Hồ Mè

0,230

14

239

Yên Quang - Kỳ Sơn

3

Hồ Ngọc Vó

0,500

11

100

Yên Phú - Lạc Sơn

4

Hồ Thống Nhất

0,500

12

90

Thống Nhất - thành phố Hòa Bình

5

Hồ Vó Quéo

0,600

10

90

Yên Phú - Lạc Sơn

6

Hồ Luông Bai

0,480

16,5

145

Đoàn Kết - Yên Thủy

7

Hồ Đom

0,800

11

70

Cư Yên - Lương Sơn

8

Hồ Thượng

0,268

6

383

Lạc Thịnh - Yên Thủy

9

Hồ Sung

0,500

10

150

Yên Lạc -Yên Thủy

10

Hồ Chằm Sy

0,210

6,5

52

Thanh Lương - Lương Sơn

11

Hồ Khoang Chia

0,230

5,0

210

Yên Nghiệp - Lạc Sơn

12

Hồ Nà Ai

0,300

14,5

120

Tử Nê - Tân Lạc

13

Hồ Nang

0,500

17,0

210

Văn Nghĩa - Lạc Sơn

14

Hồ Đăng

0,250

16,5

150

Tân Lập - Lạc Sơn

15

Hồ Cầu

0,300

13,5

150

Bắc Sơn -Kim Bôi

16

Hồ Thá

0,230

10

120

Dân Hạ - Kỳ Sơn

 

III. Tổng Mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án Sửa chữa nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đại thắng tại tỉnh Hòa Bình được UBND tỉnh phê duyệt là  28.069.535.000 VNĐ tương đương 1.247.535 USD, trong đó phần vốn WB là 981.512USD và phần vốn đối ứng là 266.023USD

Kinh phí thực hiện TDA 2 thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hòa Bình được UBND tỉnh phê duyệt là  134.042.000.000 VNĐ tương đương 5.958.000 USD, trong đó phần vốn WB là 5.460.000USD và phần vốn đối ứng là 498.000USD

Kinh phí thực hiện TDA 3 thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hòa Bình được UBND tỉnh phê duyệt là  258.133.000.000 VNĐ tương đương 11.473.000 USD, trong đó phần vốn WB là 10.198.000USD và phần vốn đối ứng là 1.275.000USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Hòa bình: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình.

V. Địa chỉ liên hệ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình (địa chỉ: phố Ngọc, xã Trung Minh, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

Giám đốc dự án: Trần Văn Vượng - SĐT 0912119042

 

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com