Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư162.2214.24176.46
Lũy kế thanh toán 7.057.05
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%) 49.534.00
KH vốn 2020 được giao80.001.2381.23
Lũy kế thanh toán từ đầu năm 0.180.18
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%) 14.740.22

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Tỉnh Hải Dương

I. Mục tiêu của dự án

- Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý và vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng hạ du.

- Mục tiêu cụ thể: Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập thuộc tiểu dự án đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ; cung cấp nước tưới cho 496,60 ha cây lúa, hoa màu của 5 xã, phường thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân vùng hạ du các hồ chứa về mùa mưa lũ; tiết kiệm nước, ngăn tổn thất nước, tăng hiệu suất công trình, tăng năng suất cây trồng, tăng tuổi thọ công trình góp phần ổn định đời sống kinh tế, chính trị cho địa phương; tạo cảnh quan thiên nhiên, cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển du lịch trong vùng.

II. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Hải Dương được UBND tỉnh phê duyệt là 176.460.000.000 VNĐ tương đương 7.600.000 USD, trong đó phần vốn WB là 6.990.000 USD và phần vốn đối ứng là 610.000 USD.

III. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Hải Dương: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hải Dương.

IV. Địa chỉ liên hệ

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Km 4, Đường Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

Phó Giám đốc: Ông Sơn

Điện thoại: 0913256255

Email: haiduongwb8@gmail.com

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com