Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư208.0611.47219.53
Lũy kế thanh toán66.850.6567.50
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)32.135.6430.75
KH vốn 2020 được giao7.012.009.01
Lũy kế thanh toán từ đầu năm5.200.655.85
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)74.2032.3264.90

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Tỉnh Ninh Bình

I. Mục tiêu của dự án

Phát huy nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, chống lũ quét, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du đập, cải tạo cảnh quan môi trường vùng dự án, góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong vùng.

II. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Hải Dương được UBND tỉnh phê duyệt là 219.530.000.000 VNĐ, trong đó phần vốn WB là 208.060.000.000 VNĐ và phần vốn đối ứng là 11.470.000.000 VNĐ.

III. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Ninh Bình: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

IV. Địa chỉ liên hệ

Ban Quản lý Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Số 179 Đường Trương Hán Siêu, Phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.

Phó Giám đốc: Nguyễn Quang Vinh

Email: ninhbinhwb8@gmail.com

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com