Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư412.3357.67470.00
Lũy kế thanh toán247.8323.63271.46
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)60.1040.9757.76
KH vốn 2020 được giao88.243.0091.24
Lũy kế thanh toán từ đầu năm77.619.6287.22
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)87.96320.5295.60

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Thanh Hóa

I. Mục tiêu của dự án

Sửa chữa, nâng cấp các hồ đập nhằm phát huy nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du đập, cải tạo cảnh quan môi trường, góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng dự án.

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

Tiểu dự án Hồ Đồng Bể

1

Đồng Bể

1,974

10,95

798,6

Như Thanh; Triệu Sơn

Tiểu dự án 2

1

Kim Giao

3,08

19,5

320

Tĩnh Gia

2

Bái Đền

0,219

8

134

Như Thanh

3

Bai Ngọc

0,258

8,6

61

Ngọc Lặc

4

Làng Mọ

1,012

7,9

340,6

Thọ Xuân

5

Đồi Dốc

0,208

8,56

333,67

Thạch Thành

6

Bai Mạ

0,289

8,8

168

Thạch Thành

7

Nam Sơn

0,404

9,88

421,34

Tĩnh Gia

8

Thung Sâu

0,714

9,4

497

Tĩnh Gia

9

Ao Sen

0,201

4,9

480,4

Như Thanh

10

Ngọc Re

0,214

5,46

81

Như Xuân

11

Đập Cầu

0,79

7,9

533

Hà Trung

Tiểu dự án 3

1

Khe Tuần

1,206

9,05

456

Tân Trường, huyện Tĩnh Gia

2

Cửa Trát

2,246

18,60

143

Xuân Phú, huyện Thọ Xuân

3

Cửa Hón

0,210

11,17

201,9

Thành Thọ, Thạch Thành

4

Đập Ngang

0,277

9,35

180,8

Hà Lĩnh, huyện Hà Trung

5

Thung Bằng

3,902

20,20

500

Cẩm Ngọc, Cẩm Thủy

6

Mậu Lâm

0,406

8,50

396

Mậu Lâm, huyện Như Thanh

7

Tây Trác

3,10

14,20

255

Thành Long, Thạch Thành

8

Hón Kín

0,230

10,80

163

Ngọc Phụng, Thường Xuân

9

Phương Khánh

0,293

10,80

106

Cẩm Thành, Cẩm Thủy

10

Eo Lim

0,124

7,40

80

Phượng Nghi, Như Thanh

11

Cây Quýt

0,535

8,70

622,2

Xuân Thắng, Thọ Xuân

12

Ngọc Đó

0,381

12,35

120

Ngọc Sơn, Ngọc Lặc

 

III. Tổng mức đầu tư

 

TT

Tiểu dự án

 Tổng mức đầu tư

 (triệu VND)

Tổng mức đầu tư

(triệu USD)

Số quyết định, ngày phê duyệt

 WB

 Đối ứng

 Tổng

WB

Đối ứng

 Tổng

1

Tiểu dự án hồ Đồng Bể

44.606

7.984

52.590

1,982

0,355

2,337

QĐ số 777/QĐ-UBND ngày 8/3/2016

2

Tiểu dự án 2

212.639

25.712

238.351

9,451

1,143

10,593

QĐ số 3354/QĐ-UBND ngày 22/8/2019

3

Tiểu dự án 3

210.513

18.492

229.004

9,356

0,822

10,178

TMĐT theo kết quả thẩm tra (tạm tính)

 

Tổng cộng

467.758

52.187

519.945

20,789

2,319

23,109

 

 

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Thanh Hóa: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

V. Địa chỉ liên hệ

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa

Địa chỉ: số 06 - Đường Hạc Thành - TP Thanh Hóa

Giám đốc dự án: Trần Hữu Quý - SĐT 0912034322

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com