Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư263.5514.40277.95
Lũy kế thanh toán193.2113.32206.53
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)73.3192.4674.30
KH vốn 2020 được giao117.624.30121.92
Lũy kế thanh toán từ đầu năm75.914.3880.29
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)64.54101.7265.85

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Bình

I. Mục Tiêu của dự án

Sử dụng các biện pháp công trình cần thiết để nâng cấp, sửa chữa đảm bảo an toàn đập, đánh giá mức độ an toàn của đập và các công trình phụ trợ trong Tiểu dự án theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và khung chính sách an toàn đập của Ngân hàng Thế giới.

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên TDA/ hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

Tiểu dự án hồ Phú Vinh

1

Hồ Phú Vinh

22,364

25,00

1.853,00

thuận Đức TP. Đồng Hới

Tiểu dự án giai đoạn 2

1

Hồ Đập Làng

2,5

8,63

618,53

Mỹ Thủy- Lệ Thuỷ

2

Hồ Đồng Suôn

1,0

14,0

170,20

Hưng Trạch- Bố Trạch

3

Hồ Vũng Mồ

1,8

9,10

645,30

Thái Thủy- Thuỷ

4

Hồ Long Đại

2,5

13,78

119,82

Hiền Ninh- Quảng Ninh

5

Hồ Thanh Sơn

6,0

12,50

1115,00

Thái Thủy- Lệ Thuỷ

6

Hồ Thạch Trường

0,7

9,00

301,51

Quảng Liên- Quảng Trạch

7

Hồ Đồng Vạt

0,62

10,20

248,50

Quảng Phương- Quảng Trạch

8

Hồ Cây Bốm

0,84

11,20

688,00

Quảng Hợp- Quảng Trạch

9

Hồ Bưởi Rỏi

1,10

17,00

400,00

Quảng Hợp- Quảng Trạch

 

III. Tổng Mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Quảng Bình được UBND tỉnh phê duyệt là 277.950.000.000 VNĐ tương đương 12.353.333 USD bao gồm 11.713.156 USD vốn vay WB và 640.177 USD vốn đối ứng

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Bình: Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

V. Địa chỉ liên hệ

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình (Địa chỉ: Số 15 - Quang Trung - TP Đồng Hới - Quảng Bình)

Giám đốc dự án: Trần Hoài Nam - SĐT 0916831812

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com