Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư214.7911.92226.71
Lũy kế thanh toán187.5611.25198.81
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)87.3294.4087.69
KH vốn 2020 được giao59.491.5060.99
Lũy kế thanh toán từ đầu năm87.196.4193.60
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)146.56427.19153.46

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Trị

I. Mục tiêu của dự án

Khôi phục và đảm bảo an toàn  công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp  các hồ, đập đã bị xuống cấp  hoặc thiếu năng lực xả lũ; Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, vận hành  và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực; Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên TDA/ hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Hồ Kinh Môn

15,932

21,64

693

Trung Sơn- Gio Linh

2

Hồ Đập hoi1, hoi 2

0,64

4,5

633,1

Gio Mỹ-Gio Linh

3

Hồ Dục Đức

0,35

6,45

260,4

Vĩnh Sơn-Vĩnh Linh

4

Hồ Khe Ná

0,2

5,27

106,15

Vĩnh Hòa –Vĩnh Linh

5

Hồ Khóm 2

0,26

5,89

93,8

Bến Quan- Vĩnh Linh

6

Hồ Cổ kiềng 2

0,7

5,08

120,8

Vĩnh Khê-Vĩnh Linh

7

Hồ Trằm

0,24

5,61

178,93

Vĩnh Chấp- Vĩnh Linh

8

Hồ Khe Muồng

0,29

5,32

205,42

Hải Chánh- Hải Lăng

9

Hồ Km6

0,24

12,3

250,25

Tp Đông Hà

10

Hồ Đá Cựa

0,21

3,5

356,63

Cam Tuyền – Cam Lộ

11

Hồ Khóm 7

0,25

7

135,2

Khe Sanh – Hướng hóa

12

Hồ Tân Vinh

0,2

6,56

129,45

Hướng Tân – Hướng Hóa

 

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Quảng Trị được UBND tỉnh phê duyệt là 226.710.000.000 VNĐ tương đương 10.080.000 USD bao gồm 9.550.000 USD vốn vay WB và 530.000 USD vốn đối ứng

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Trị: Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

V. Địa chỉ liên hệ

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: Số 270 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị)

Giám đốc dự án: Nguyễn Thanh Bình - SĐT 0914096546

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com