Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư118.406.53124.93
Lũy kế thanh toán93.664.1397.79
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)79.1063.3178.27
KH vốn 2020 được giao46.862.0048.86
Lũy kế thanh toán từ đầu năm28.342.4130.75
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)60.49120.3262.94

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Thừa Thiên Huế

I. Mục tiêu của dự án

Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp 09 hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ chứa trong quá trình quản lý, vận hành khai thác;Hỗ trợ việc thực hiện chương trình an toàn đập của Chính phủ bằng các nâng cao sự an toàn của các đập và hồ chứa được ưu tiên, chống xói mòn, tăng  độ ẩm cho khu vực hưởng lợi, bảo vệ môi trường sinh thái cũng như bảo vệ người dân; Nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa, đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 204ha lúa vụ Đông Xuân, 404ha lúa vụ Hè Thu và một số cây  công nghiệp ngắn ngày, phát triển nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ.

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên TDA/ hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Hồ Phú Bài 2

5,05

17,1

1.195,67

 Thủy Phù- Hương Thủy

2

Hồ Năm Lăng

0,663

12,5

202,1

Thủy Phương- Hương Thủy

3

Hồ Ba Cửa

0,387

7,8

300

Phú Bài- Hương Thủy

4

Hồ Tà Rinh

0,859

13,91

131,65

Thượng Nhật- Nam Đông

5

Hồ Ka Tư

0,234

6,5

345

Hương Phú- Nam Đông

6

Hồ Cừa

0,737

5,0

910

Hương Vân- Hương Trà

7

Hồ Khe Rưng

0,912

9,6

211,5

Hương Thọ- Hương Trà

8

Hồ Phụ Nữ

0,328

5,86

470

Phong An- Phong Điền

9

Hồ Cây Cơi

0,27

6,16

95

Phong Xuân- Phong Điền

 

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh phê duyệt là 124.931.000.000 VNĐ tương đương 5.552.489 USD bao gồm 5.262.356 USD vốn vay WB và 290.133 USD vốn đối ứng

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Thừa Thiên Huế: Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế

V. Địa chỉ liên hệ

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (Địa chỉ: Số 7 Đống Đa, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế)

Giám đốc dự án: Nguyễn Công Bình - SĐT 0913449371

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com