Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư283.9515.57299.52
Lũy kế thanh toán145.127.01152.13
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)51.1145.0550.79
KH vốn 2020 được giao123.893.99127.88
Lũy kế thanh toán từ đầu năm19.681.9121.58
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)15.8847.8816.88

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Nam

I. Mục tiêu của dự án

Hỗ trợ thực hiện Chương trình bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dự án

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên TDA/ hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Hố Mây

1,2

14,0

117,0

Tam Nghĩa, Núi Thành

2

Đập Đá

0,8

15,0

60,0

Tam Dân, Phú Ninh

3

Đá Vách

0,8

12,4

165,0

Tiên Cảnh, Tiên Phước

4

Thắng Lợi

0,3

11,5

88,0

Tiên Sơn, Tiên Phước

5

Đồng Nhơn

3,0

12,8

230,0

Tam Mỹ Tây, Núi Thành

6

Hố Giang

5,1

22,0

353,0

Quế Long, Quế Sơn

7

Cao Ngạn

3,8

23,0

220,0

Bình Lãnh, Thăng Bình

8

Hố Lau

1,0

14,0

136,0

Tam Dân, Phú Ninh

9

Hố Trầu

1,0

10,5

445,0

Tam Hiệp, Núi Thành

10

Hóc Két

0,3

7,0

196,0

Duy Thu, Duy Xuyên

11

Hố Chình

2,5

7,7

260,0

Đại Tân, Đại Lộc

12

Hương Mao

1,1

14,0

120,0

Phú Thọ, Quế Sơn

13

Hóc Bầu

0,4

5,0

100,0

Duy Phú, Duy Xuyên

14

Thái Xuân

12,0

25,0

220,0

Tam Hiệp, Núi Thành

 

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh phê duyệt là 299.520.000.000 VNĐ tương đương 13.312.000 USD bao gồm 12.620.000 USD vốn vay WB và 692.000 USD vốn đối ứng

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Nam: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam

V. Địa chỉ liên hệ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam (Địa chỉ: Số 28, đường Trần Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam)

Giám đốc dự án: Võ Văn Điềm - SĐT 0913473159

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com