Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư287.4550.27337.72
Lũy kế thanh toán209.9431.10241.04
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)73.0461.8571.37
KH vốn 2020 được giao44.651.0045.65
Lũy kế thanh toán từ đầu năm28.192.1830.37
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)63.15217.9866.54

  Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi

I. Mục Tiêu của dự án

Đảm bảo an toàn hồ chứa nước, giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, bảo vệ người và tài sản ở hạ lưu công trình; Đảm bảo cấp nước tưới cho 2.321ha đất sản xuất nông nghiệp

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

 

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

Wtrữ

(triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

Tiểu dự án Đập Làng

1

Đập Làng

0,43

14,70

146,50

 Hành Tín Tây- Nghĩa Hành

I

Tiểu dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn I)

1

Liệt Sơn

29,91

29,0

170,0

Xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ

2

An Phong

0,869

8,7

341,0

Xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn

3

Hóc Cơ

0,302

8,5

372,0

Xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh

4

Cây Khế

0,882

11,25

219,0

Xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ

5

Hóc Khế

0,515

11,25

493,0

Xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh

6

Liên Trì

0,934

11,52

282,0

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn

7

Gò Lang

1,079

9,5

399,0

Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn

8

Hố Đá

1,057

10,9

325,0

Xã Bình Khương, huyện Bình Sơn

9

Hóc Bứa

0,460

10,3

77,0

Xã Bình Tân, huyện Bình Sơn

10

Hố Hiểu

0,204

8,50

201,0

Xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh

Tiểu dự án : Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn III)

1

Tuyền Tung

0,423

12,50

124,00

Xã Bình An, huyện Bình Sơn

2

Hố Vàng

0,311

6,20

363,80

Xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn

3

Phố Tinh

0,161

8,70

265,80

Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn

4

Hóc Mua

0,377

11,20

174,50

Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn

5

Gia Hội

0,969

9,15

345,80

Xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn

6

Sơn Rái

0,617

12,90

230,00

Xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh

7

Hóc Cầy

0,345

6,70

331,50

Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ

8

Ông Thơ

0,389

9,09

173,62

Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ

III. Tổng Mức đầu tư

Kinh phí thực hiện tiểu dự án hồ Đập làng và tiểu dự án WB8 giải đoạn 1  tại tỉnh Quảng Ngãi được UBND tỉnh phê duyệt là 199.133.000.000 VNĐ tương đương 8.850.000 USD bao gồm 7.516.000 USD vốn vay WB và 1.334.000 USD vốn đối ứng

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Quảng Ngãi: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi

V. Địa chỉ liên hệ

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Số 182, đường Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

Giám đốc dự án: Huỳnh Khương- SĐT 0914012762

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com