Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư113.686.30119.98
Lũy kế thanh toán30.240.4830.72
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)26.607.6325.60
KH vốn 2020 được giao58.102.5060.60
Lũy kế thanh toán từ đầu năm0.89 0.89
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)1.53 1.47

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Tỉnh Phú Yên

I. Mục tiêu của dự án

- Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý và vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng hạ du.

- Mục tiêu cụ thể: Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập thuộc tiểu dự án đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ.

II. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện dự án WB8 tại tỉnh Phú Yên được UBND tỉnh phê duyệt là 119.980.000.000 VNĐ.

III. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Phú Yên: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Phú Yên.

IV. Địa chỉ liên hệ

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Phú Yên.

Địa chỉ: Số 61 Nguyễn Trãi, Phường 4, thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

Phó Giám đốc: Đặng Khoa Đàm

Điện thoại: 0916035667

Email: phuyenwb8@gmail.com

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com