Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư212.7311.92224.65
Lũy kế thanh toán148.318.80157.11
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)69.7273.8869.94
KH vốn 2020 được giao78.982.0080.98
Lũy kế thanh toán từ đầu năm80.634.8785.51
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)102.10243.70105.59

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa

I. Mục tiêu của dự án

Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ; Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực; nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

Wtrữ

(triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

Hồ Đồng Bò

0,541

16,2

210

Phước Đồng – TP.Nha Trang

2

Hồ Suối Lớn

0,203

8,0

150

Vạn Thọ -  Vạn Ninh

3

Hồ Bến Ghe

0,214

9,8

422

Ninh Quang – Ninh Hòa

4

Hồ Suối Luồng

0,579

11

681

Vạn Thắng – Vạn Ninh

5

Hồ Suối Trầu

9,545

18,3

240

Ninh Xuân – Ninh Hòa

6

Hồ Láng Nhớt

2,134

17,5

77,5

Diên Tân- Diên Khánh

7

Hồ  Đá Mài

0,227

8

168

Diên Lâm – Diên Khánh

8

Hồ Cây Sung

0,453

12,5

670

Diên Tân – Diên Khánh

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện tiểu dự án WB8 tại tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh phê duyệt là 224.648.000.000 VNĐ tương đương 9.990.000USD bao gồm 9.460.000 USD vốn vay WB và 530.000 USD vốn đối ứng

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Khánh Hòa: Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

V. Địa chỉ liên hệ

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa (Địa chỉ: Số 4 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa)

Giám đốc dự án: Lê Tấn Bản - SĐT 0905222079

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com