Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư64.1313.8377.96
Lũy kế thanh toán54.307.0561.35
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)84.6851.0078.70
KH vốn 2020 được giao21.001.2022.20
Lũy kế thanh toán từ đầu năm25.127.0532.18
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)119.64587.64144.94

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Ninh Thuận

I. Mục tiêu của dự án

Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ; Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia, tăng cường năng lực quản lý, vận hành và cơ chế thông tin phối hợp trên lưu vực; nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

Wtrữ

(triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

 CK7

1,434

16,5

92,5

Nhị Hà - Thuận Nam

2

Ông Kinh

0,834

13

757

Nhơn Hải- Ninh Hải

3

Sông Sắt

69,33

34

425

Phước Thắng- Bác Ái

4

Tà Ranh

1,216

8,8

930

Phước Thái- Ninh Phước

5

Sông Biêu

23,78

23,7

189,1

Phước Hà- Thuận Nam

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện tiểu dự án WB8  tại tỉnh Ninh Thuận được UBND tỉnh phê duyệt là 77.955.000.000 VNĐ tương đương 3.470.000 USD bao gồm 3.280.000 USD vốn vay WB và 190.000 USD vốn đối ứng

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Ninh Thuận: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

V. Địa chỉ liên hệ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Số 36 Đường 16/4 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận)

Giám đốc dự án: Nguyễn Vinh Quang - SĐT 0913646033

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com