Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư309.3218.28327.60
Lũy kế thanh toán190.0711.40201.47
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)61.4562.3561.50
KH vốn 2020 được giao73.232.6075.83
Lũy kế thanh toán từ đầu năm61.016.0467.05
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)83.31232.4188.42

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Thuận

I. Mục tiêu của dự án

Đảm bảo an toàn cho cụm công trình đầu mối hồ chứa và dân cư vùng hạ du; đảm bảo cấp nước tưới ổn định cho 8.100ha đất canh tác, cấp nước tưới cho công nghiệp 0,194 m3/s và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vùng hạ du với lưu lượng 0,23 m3/s.

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

Wtrữ

(triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

I

TDA 1: Nâng cấp hồ Sông Quao

 73,00

 40,0

 886

 Hàm Thuận Bắc

II TDA 2: Nâng cấp 6 hồ        
1 Hồ Trà Tân 3.90 4.5 410 Tân Hà, Đức Linh
2 Hồ Tà Mon 0.66 4.6 875 Tân Lập, Hàm Thuận Nam
3 Hồ Tân Lập 1.07 7.5 400 Tân Lập, Hàm Thuận Nam
4 Hồ Đá Bạc 8.90 14.0 256 Vĩnh Hảo, Tuy Phong
5 Hồ Cẩm Hang 1.18 6.4 912 Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc
6 Hồ Hộc Tám 0.89 4.0 300 Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Sông Quao tại tỉnh Bình Thuận được UBND tỉnh phê duyệt là 199.960.000.000 VNĐ tương đương 8.890.000 USD bao gồm 8.290.000 USD vốn vay WB và 600.000 USD vốn đối ứng
Kinh phí thực hiện tiểu dự án nâng cấp 6 hồ chứa nước tại tỉnh Bình Thuận được UBND tỉnh phê duyệt là 127.640.000.000 VNĐ tương đương 5.670.000 USD bao gồm 5.510.000 USD vốn vay WB và 160.000 USD vốn đối ứng

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Bình Thuận: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận.

V. Địa chỉ liên hệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận. (Địa chỉ: Số 17, Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

Giám đốc dự án: Nguyễn hữu Phước - SĐT 0918157801

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com