Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư190.0810.57200.65
Lũy kế thanh toán171.469.86181.32
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)90.2193.2090.37
KH vốn 2020 được giao45.571.3646.93
Lũy kế thanh toán từ đầu năm64.111.3465.45
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)140.7098.45139.48

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Kon Tum

I. Mục tiêu của dự án

Tăng khả năng điều tiết xả lũ của các hồ chứa với các tần suất thiết kế ứng với cấp công trình và khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới; Kiên cố đập đất, cống lấy nước và tràn xả lũ đáp ứng hiệu quả sử dụng. Xây dựng kiên cố đường quản lý vận hành, nhà quản lý và lắp đặt thiết bị quan trắc để thuận lợi trong công tác quản lý, vận hành hồ chứa nước, đặc biệt là đảm bảo ứng cứu kịp thời công trình khi có sự cố trong mùa mưa lũ; Đảm bảo cấp nước tưới cho 1.566ha đất nông nghiệp thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập bị hư hỏng xuống cấp hoặc thiểu năng lực xả.

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

W trữ (triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

 1

C3

0,37

10,3

175,0

Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà

2

C4

0,21

8,0

140,0

Xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà

3

Hồ Đội 5

0,724

17,0

150,0

Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy

4

Hồ Cà Sâm

1,73

13,6

324,0

Xã Đăk La, huyện Đăk Hà

5

Ia Bang Thượng

1,879

14,0

406,5

Xã Hòa Bình, TP Kon Tum

6

Đăk Hơ Niêng

0,8

12,7

228,0

Xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi

7

Kon Tu Zốp

0,50

13,0

197,0

Xã Pô Cô, huyện Đăk Tô

8

Hồ Đăk Tin

0,21

14,0

196,0

Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei

9

C2

0,20

6,0

126,85

Xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà

10

A1 đội 4

0,31

6,2

163,4

Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

11

Thôn 9

0,612

13,6

260,0

Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà

12

Ya Xăng

0,582

17,0

99,3

Xã Mô Rai, huyện Sa Thầy

13

Hồ C3 (704)

0,35

6,0

245,0

Xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà

14

Đăk Ngót

0,25

12,5

200,0

Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện tiểu dự án WB8 tỉnh Kon Tum được UBND tỉnh phê duyệt là 200.650.000.000 VNĐ tương đương 8.860.000 USD

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Kon Tum: Ban Quản lý – Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum.

V. Địa chỉ liên hệ

Ban Quản lý – Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum. (Địa chỉ: Số 42, Hoàng Diệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)

Giám đốc dự án: Nguyễn Văn Tứ - SĐT 0914033439

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com