Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư121.106.53127.63
Lũy kế thanh toán48.021.9950.01
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)39.6630.4739.19
KH vốn 2020 được giao56.694.0360.72
Lũy kế thanh toán từ đầu năm22.820.5423.36
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)40.2613.3238.47

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Gia Lai

I. Mục tiêu của dự án

Khôi phục và đảm bảo an toàn công trình thông qua sửa chữa, nâng cấp các hồ, đập đã bị xuống cấp hoặc thiếu năng lực xả lũ; Cải thiện thể chế, chính sách về quản lý, giám sát an toàn đập cấp quốc gia. Nâng cao năng lực quản lý và thực thi dự án, quản lý môi trường, xã hội.

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

TT

 

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

Wtrữ

(triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

1

 Buôn Lưới

0,86

12,5

130,5

Sơ Pai – Kbang

2

Plei Tô Kôn

0,64

14,5

287

Sơ Pai – Kbang

3

Auyn Hạ

253

37

366

Auyn Hạ- Phú Thiện

4

Hà Tam

0,82

18,4

130,9

Hà Tam -  Đăk Pơ

5

Ia Năng

0,48

17,4

164

Ia Kha – Ia Grai

6

Làng Me

0,2

3,5

166,2

Ia Hrung – Ia Grai

7

Ea Dreh

5,32

19,1

449,3

Ea Dreh – Krông pa

8

Ia Ring

10,76

30,65

537,3

Ia Tiêm – Chư Sê

III. Tổng mức đầu tư

Kinh phí thực hiện tiểu dự án WB8 tại tỉnh Gia Lai được UBND tỉnh phê duyệt là 127.630.000.000 VNĐ tương đương 5.670.000 USD bao gồm 5.380.000 USD vốn vay WB và 290.000 USD vốn đối ứng

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Gia Lai: Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai.

V. Địa chỉ liên hệ

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: Số 61 Phan Đình Phùng, TP Plei Ku)

Giám đốc dự án: Nguyễn Sơn  - SĐT 0913432257

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com