Ngôn ngữ


Đơn vị tính: Tỷ đồng
Hạng mục 
ODA 
Đối ứng 
Tổng 
Tổng mức đầu tư198.1012.85210.95
Lũy kế thanh toán115.097.73122.82
Tỷ lệ thanh toán/TMĐT (%)58.1060.1358.22
KH vốn 2020 được giao7.003.6910.69
Lũy kế thanh toán từ đầu năm27.380.4427.82
Tỷ lệ thanh toán 2020/KH vốn (%)391.1012.06260.31

Tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lâm Đồng

I. Mục Tiêu của dự án

Bảo đảm an toàn cho hồ chứa, cấp nước tưới cho 2.300ha đất canh tác, tạo nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân thị trấn Đạ Tẻh và các xã lân cận, lưu lượng 10.000 m3 ngày đêm

II. Danh mục hồ chứa, thông số kỹ thuật, địa điểm xây dựng

 

TT

 

Tên hồ chứa

Thông số kỹ thuật chính

Địa điểm (xã, huyện)

Wtrữ

(triệu m3)

Hmax (m)

L (m)

I

Tiểu dự án 01: Sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đạ Tẻh thuộc Dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập  (WB8) tỉnh Lâm Đồng.

 

 

 

 

1

Hồ Đạ Tẻh

24,57

28,4

800

Xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh

II

Tiểu dự án 02: Sửa chữa  và nâng cao an toàn đập  (WB8) tỉnh Lâm Đồng.

 

 

 

 

1

Hồ chứa nước Suối Đỉa – Cây Xoài

 

 

 

Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương

2

Hồ chứa nước Suối Đỉa

236.700

8,30

269,14

Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương

3

Hồ chứa nước Cây Xoài

205.333

8,40

230,45

Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương

4

Hồ chứa nước Đạ Sa

868.000

12,45

230

Xã Liên Hà huyện Lâm Hà

5

Hồ chứa nước R’ Lôm

451.000

12,7

400

xã Tu Tra huyện Đơn Dương

6

Hồ chứa nước Ri Hil

1.176.000

18,8

186

xã Phúc Thọ – huyện Lâm Hà

7

Hồ chứa nước Đạ Bo B

210.000

5,5

160

xã Gia Viễn - huyện Cát Tiên

8

Hồ chứa nước Lộc Thắng

5.087.000

5,82

138,5

thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

9

Hồ chứa nước Thanh Bạch

462.000

8

102

Xã Đinh Lạc, huyện Di Linh

10

Hồ chứa nước Số 4

420.000

10,2

118

Xã Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh

III. Tổng Mức đầu tư

Kinh phí thực hiện tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn hồ chứa nước Đạ Tẻh tại tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh phê duyệt là 78.542.000.000 VNĐ tương đương 3.490.000 USD  bao gồm 3.280.000 USD vốn vay WB và 210.100 USD vốn đối ứng

Kinh phí thực hiện tiểu dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Lâm Đồng được UBND tỉnh phê duyệt là 160.690.000.000 VNĐ tương đương 7.141.800 USD  bao gồm 6.778.900 USD vốn vay WB và 326.800 USD vốn đối ứng.

IV. Đơn vị quản lý tiểu dự án

Chủ đầu tư tiểu dự án WB8 tỉnh Lâm Đồng: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng.

V. Địa chỉ liên hệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng (Địa chỉ: Số Tầng 4- Khu hành chính tập trung - 36 Trần Phú- TP, Đà lạt - Lâm Đồng)

Giám đốc dự án: Hà Thanh Bình - SĐT 0982047504

 

©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com