Ngôn ngữ

TÀI LIỆU PHÁP LÝ

x
Tên tài liệu 
Số hiệu 
Ngày ban hành 
Nơi ban hành 
Loại tài liệu  
Tệp đính kèm 
xv
xv
Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án - lần 2595/QĐ-BNN-TCTL27/02/2020Bộ NN&PTNTQuyết định Tải về
Quyết định phê duyệt Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án sửa chữa và nâng cao An toàn đập4638/QĐ-BNN-QHQT09/11/2015Bộ NN&PTNTQuyết định Tải về
Quyết định phê duyệt điều chỉnh Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Dự án (POM) Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập5095/QĐ-BNN-QHQT06/12/2016Bộ NN&PTNTQuyết định Tải về
Quyết định phê duyệt Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMDF) Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập4657/QĐ-BNN-QHQT11/11/2015Bộ NN&PTNTQuyết định Tải về
Quyết định phê duyệt Khung chính sách Tái định cư (RPF)2127/TTg-QHQT23/11/2015Bộ NN&PTNTQuyết định Tải về
Quyết định phê duyệt Khung Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMF) Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập3893/QĐ-BNN-QHQT30/09/2015Bộ NN&PTNTQuyết định Tải về
Quyết định phê duyệt Khung An toàn Đập (DSF) Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập5492/QĐ-BNN-QHQT30/12/2015Bộ NN&PTNTQuyết định Tải về
Hướng dẫn bổ sung: Giải ngân 08/04/2016WB  Tải về
Tài liệu Thẩm định Dự án (PAD) về Đề xuất tín dụngPAD125020/11/2015WB  Tải về
Hiệp định tài trợ Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập Việt Nam5749-VN08/04/2016 Khác Tải về
"Hướng dẫn kỹ thuật hồ sơ bản vẽ thiết kế mẫu nhà quản lý loại 3" được ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-BNN-TCTL ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.602/QĐ-BNN-TCTL12/02/2018 Quyết định Tải về
Hướng dẫn thiết kế mẫu mặt đập, mái thượng lưu, hạ lưu, tường chắn sóng được ban hành kèm theo Quyết định số 4570/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.4570/QĐ-BNN-TCTL08/11/2017 Quyết định Tải về
      
©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com