Ngôn ngữ

x
Tên tài liệu 
Số hiệu 
Ngày ban hành 
Nơi ban hành 
Loại tài liệu  
Tệp đính kèm 
xv
xv
Sổ tay Tra cứu thông tin Đập, Hồ chứa nước - Tập 1: Thông tin chung 31/12/2020Tổng Cục Thủy LợiKhác Tải về
Sổ tay Tra cứu thông tin Đập, Hồ chứa nước - Tập 2: Danh mục 31/12/2020Tổng Cục Thủy LợiKhác Tải về
Báo cáo Nghiên cứu khả thi Dự án sửa chữa và nâng cao An toàn đập 09/11/2015Bộ nông nghiệpKhác Tải về
"Hướng dẫn kỹ thuật hồ sơ bản vẽ thiết kế mẫu nhà quản lý loại 2" được ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-BNN-TCTL ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.     Tải về
"Hướng dẫn kỹ thuật hồ sơ bản vẽ thiết kế mẫu nhà quản lý loại 1" được ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-BNN-TCTL ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.     Tải về
Quyết định số 4570/QĐ-BNN-TCTL ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Công bố Hướng dẫn kỹ thuật - Hướng dẫn thiết kế mẫu mặt đập, mái thượng lưu, hạ lưu, tường chắn sóng"     Tải về
Hướng dẫn khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình được ban hành kèm theo Quyết định số 3491/QĐ-BNN-TCTL ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     Tải về
Quyết định số 3491/QĐ-BNN-TCTL ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc "Công bố Hướng dẫn kỹ thuật - Hướng dẫn khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình"     Tải về
" Hướng dẫn cách đánh giá nhanh xác định được số lượng dân ở hạ du đập bị ảnh hưởng hồ khi có sự cố" được ban hành kèm theo Quyết định số 3512/QĐ-BNN-TCTL ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông     Tải về
Quyết định số 3512/QĐ-BNN-TCTL ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông về việc "Công bố Hướng dẫn kỹ thuật - Hướng dẫn cách đánh giá nhanh xác định được số lượng dân ở hạ du đập bị ảnh hưởng hồ khi có sự cố"     Tải về
      
©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com