Ngôn ngữ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

<
x
Tên tài liệu 
Số hiệu 
Ngày ban hành 
Nơi ban hành 
Loại tài liệu  
Tệp đính kèm 
xv
 
xv
Mẫu Điều khoản tham chiếu (ToR) cho Dịch vụ Tư vấn Giám sát thi công (CSC)-    Tải về
Hướng dẫn về việc lập Kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng (EPP)-    Tải về
Hướng dẫn đấu thầu mua sắm trong tình hình dịch COVID-19-    Tải về
Hướng dẫn của WB về Kế hoạch dự phòng tại công trường và tham vấn cộng đồng trong tình hình dịch COVID-19-    Tải về
Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án     Tải về
      
©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com