Ngôn ngữ

Thông tin về dự án

1.  Tổng quan

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản vay từ Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) để tài trợ cho Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRaSIP/WB8) thông qua Hiệp định tín dụng số 5749-VN được ký giữa Chính phủ Việt Nam và IDA ngày 8/4/2016. Dự án dự kiến thực hiện trong 6 năm từ 2016 – 2022 cụ thể như sau:

- Ngày Hiệp định có hiệu lực: 7/7/2016.

- Ngày đóng khoản vay: 30/6/2022.

- Tổng thời gian thực hiện dự án: 72 tháng.

2.  Mục tiêu và nhiệm vụ Dự án

Mục tiêu phát triển của Dự án là nâng cao an toàn cho các đập thuộc Chương trình an toàn đập của Chính phủ để bảo vệ các cộng đồng ở hạ du và các hoạt động kinh tế thông qua các khoản đầu tư ưu tiên và tăng cường thể chế nâng cao năng lực.

3.  Các hợp phần của Dự án

Dự án bao gồm 3 Hợp phần: (1) Khôi phục an toàn đập, (2) Quản lý an toàn đập, và (3) Hỗ trợ quản lý dự án. Tóm tắt nội dung các hợp phần như sau:

Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập (412 triệu USD)

Khoảng 450 đập thủy lợi có dung tích lớn hơn 0.2 triệu m3, thiết kế cấp IV đến cấp đặc biệt (hồ chứa nước Dầu Tiếng) sẽ được ưu tiên sửa chữa khôi phục. Nội dung chính của hợp phần bao gồm:  i) Đánh giá khả năng xả lũ và nâng cao khả năng phòng, chống lũ cho các hồ chứa lớn. ii) Sửa chữa, cải tạo các hồ, đập bị hư hỏng về kết cấu và thiếu năng lực xả lũ.và iii) Trang bị cho hỗ trợ dự báo, giám sát và vận hành hồ chứa.

Hợp phần 2: Quản lý an toàn đập (20 triệu USD)

Hợp phần này có ảnh hưởng trên toàn quốc, trực tiếp hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tăng cường quản lý an toàn đập với nội dung chính bao gồm: i)Trang bị thiết bị phục vụ giám sát, vận hành liên hồ chứa và cảnh báo thiên tai trên lưu vực. ii) Trang bị công cụ hỗ trợ cho các đơn vị quản lý an toàn đập. iii) Cải thiện thể chế và chính sách an toàn đập. iv) Hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra, giám sát an toàn đập. v) Ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các đánh giá. và vi) Đào tạo, truyền thông nâng cao năng lực và kỹ năng ứng phó với sự cố đập và rủi ro thiên tai.

Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án (11 triệu USD)

Hợp phần gồm có: i) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm hỗ trợ thực hiện dự án (PIC) và giám sát độc lập bên thứ ba (ISC). ii) Kiểm toán dự án. và  iii) Đào tạo năng lực quản lý dự án cho các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án cấp Trung ương và cấp tỉnh trong và ngoài nước; cung cấp trang thiết bị, tài chính, hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án.

4.  Địa điểm thực hiện dự án

Dự án được thực hiện ở ba khu vực: i) Khu vực miền Bắc bao gồm cả vùng Đồng bằng sông Hồng; ii) Khu vực miền Trung bao gồm cả Bắc, Trung bộ và duyên hải Nam trung bộ; (iii) Khu vực Tây nguyên. Đây là các vùng có số lượng đập lớn, đã được xây dựng từ lâu, ít được đầu tư sửa chữa nâng cấp lớn, chịu nhiều rủi ro thiên tai và nguy cơ sự cố đập cao. Trong đó có 34 tỉnh tham gia Chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa gồm: Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lào Cai, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đắk Nông, Lâm Đồng và Tây Ninh.

5.  Tổng mức đầu tư cho dự án

Tổng mức đầu tư cho dự án là 443 triệu USD, trong đó 415 triệu USD được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế - Ngân hàng Thế giới và 28 triệu USD vốn đối ứng trong nước (phân bổ theo quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).©Bản quyền thuộc Dự án Sửa chữa và Nâng cao An toàn Đập (WB8)

Thiết kế bởi CPMU & PIC. Hỗ trợ: Điện thoại: +24-666-49598; Email: miswb8@gmail.com